Előfizetés

Kiosztották a Széchenyi-díjakat is

MTI
Publikálás dátuma
2020.03.15. 12:11
FOTÓ: Népszava
A díj annak adományozható, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú eredményt ér el.
Magyarország köztársasági elnöke, Áder János a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A kitüntetettek listája a Magyar Közlöny vasárnapi számában jelent meg.  Széchenyi-díjban részesült: Berlász Melinda Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a 20. századi magyar zenetörténet területén folytatott hiánypótló kutatásai, valamint az emigrációba kényszerült, és emiatt kevésbé ismert hazai zeneszerzők, illetve előadóművészek életművének széles körű megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként;  Bitter István Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a pszichofarmakológia területén végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra becsült klinikai, kutatói és oktatói munkája, valamint a skizofrénia, a szorongásos betegségek és egyéb pszichiátriai zavarok kezelésében elért jelentős eredményei elismeréseként;  Borhy László Rezső régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi ókortudomány elismert szakértőjeként folytatott, főként az egykori római provinciák régészetével, illetve Pannónia történetével kapcsolatos jelentős kutatásai, valamint egyetemi oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként;  Buday László orvos-biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének igazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a sejtek közötti jelátviteli folyamatok vizsgálata területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint a biokémia, illetve molekuláris biológia oktatásában végzett magas szintű munkája, továbbá jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;  Csiba László Mihály Batthyány-Strattmann László-díjas neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Neurológiai Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Általános Orvostudományi Kara Neurológiai Klinikájának egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a szélütés diagnosztikája és gyógyítása területén elért rendkívüli eredményei, különösen a stroke legjobb gyógyszeres kezelési módszere, a vénás vérrögoldás használatának fellendítését elősegítő ellátási modell kidolgozásában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként;  Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a soktestrendszerek kollektív viselkedésének statisztikus fizikai vizsgálata terén elért nagy jelentőségű, nemzetközileg is széles körben elismert kutatási eredményei, valamint iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként;
Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a közép-európai kultúra nemzetközileg is elismert kutatójaként elsősorban a magyar, lengyel, szlovák és horvát nép nemzeti szimbólumainak és mítoszainak összehasonlító vizsgálata terén elért tudományos eredményei elismeréseként; Pálfy Péter Pál matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során az algebra, ezen belül a csoportelmélet és az univerzális algebra területén elért nagy hatású kutatási eredményei, valamint a magyar tudomány nemzetközi megbecsültségét erősítő, kiemelkedően eredményes intézményvezetői és tudományszervezői munkája elismeréseként; Simonyi Sándor gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ipari Professzora, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során végzett, a hazai gépjárműtechnika területén folytatott öt évtizedes, a gépjárműipar újjáéledéséhez is hozzájáruló, kiemelkedően eredményes kutató-fejlesztő, illetve innovációs tevékenysége elismeréseként; Szőnyi Tamás matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézete Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a véges geometriák témakörében folytatott, nemzetközileg is elismert, jelentős hatású kutatói, illetve példaértékű oktatói munkája, valamint széles körű szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként. Az Országgyűlés 1990. január 25-én döntött arról, hogy a korábbi Állami Díj helyett Széchenyi-díj adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ér el. A díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén. 

Dörner György és Káel Csaba is Kossuth-díjat kapott

Népszava-MTI
Publikálás dátuma
2020.03.15. 12:00

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI
Szombathy Gyula is a kitüntetettek között van.
Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott. A lista a Magyar Közlöny vasárnapi számában jelent meg.    Áder János az alábbi művészeknek adományozott Kossuth-díjat:  Ács Margit József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, műkritikus, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, több műfajt átfogó, sokoldalú prózaírói és irodalomkritikusi életműve, a lélektani mélységek ábrázolása mellett a társadalomkritikai igazságkeresésre is nagy hangsúlyt fektető, örök érvényű írásai, valamint a rendszerváltoztatás történetét bemutató hiánypótló elbeszélései elismeréseként;  Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a magyar operajátszás egyik legnagyobb formátumú, markáns színpadi egyéniségeként főként basszbariton szerepekben nyújtott sikeres alakításai mellett példaértékű szakmai alázatról is árulkodó előadóművészete elismeréseként;  Dörner György színművész, kiváló és érdemes művész, az Újszínház ügyvezető igazgatója részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott kimagasló színvonalú, emlékezetes színpadi, játék- és tévéfilmes, illetve szinkronszínészi alakításai, valamint a magyar szerzők műveinek bemutatását küldetésének tekintő, értékteremtő színházigazgatói munkája elismeréseként;  Erdélyi Tibor Erkel Ferenc-díjas táncművész, koreográfus, fafaragó népi iparművész, érdemes művész, a népművészet mestere, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a magyar néptáncművészet és népi szobrászat területén egyaránt kiemelkedő, autentikus művészi életműve, a legnemesebb népművészeti hagyományokat egyedi stílusával ötvöző, sokrétű alkotómunkája elismeréseként;  Halmy Miklós Munkácsy Mihály-díjas festő-, szobrász- és grafikusművész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, az univerzális képzőművészi formakészletet népművészetünk motívumkincsével és jellegzetes színhasználatával ötvöző, egyedi stílusú alkotásai, a festészet és a szobrászat lehetőségeinek szintézisén alapuló, plasztikus rétegekkel felépített kompozíciói, az egyetemes és a magyar képzőművészetet egyaránt gazdagító művészi életműve elismeréseként;
Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Müpa vezérigazgatója részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és kortárs zeneszerzők operáinak kimagasló színvonalú interpretációit, valamint reklám- és dokumentumfilmeket, illetve színházi darabokat is magába foglaló, sikeres rendezései, továbbá sokrétű művészeti szervezőtevékenysége elismeréseként; Kepenyes Pál ötvös- és szobrászművész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során az autentikus és a klasszikus szobrászi hagyományt a szürrealizmus sajátos látásmódjával ötvöző, a tér és az idő szimbólumait életre keltő alkotásokat, valamint egyedi ékszereket is magába foglaló szobrász- és ötvösművészi alkotómunkája elismeréseként; Kodolányi Gyula József Attila-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a kortárs magyar lírára erőteljes hatást gyakorló költői és műfordítói, illetve jelentős, főként a modern angolszász költészettel foglalkozó esszéírói életműve, valamint a Magyar Szemle című folyóirat újraindítójaként folytatott értékteremtő, a magyar polgári nemzeti hagyományt újraértelmező munkája elismeréseként; Kolonits Klára Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során virtuóz énektechnikájával és egyedülálló belcanto repertoárjával nemzetközi színpadokon is sikereket arató, az opera mellett a klasszikus és kortárs oratóriumok megszólaltatása terén is kiemelkedő előadóművészete elismeréseként; Ladányi Andrea Liszt Ferenc- és Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, érdemes művész, színész, rendező részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó balettművészeként itthon és a világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a kortárs magyar táncművészetet egyedülálló módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert koreográfusi, illetve táncpedagógusi munkája elismeréseként; Lovas Ilona Ferenczy Noémi-díjas képző- és textilművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a szakrális tradíciót kortárs minimalista eszközökkel ötvöző, örök érvényű emberi kérdéseket feltáró, karakteres alkotásai, egyetlen műfajba sem besorolható, egyedi alkotóművészete elismeréseként;
Sárközi Mátyás József Attila-díjas író, kritikus, műfordító, szerkesztő részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a hazai kortárs irodalmat gazdagító sokoldalú prózaírói, műfordítói, kritikai és publicisztikai életműve, valamint a 20. század eleji magyar szellemi-kulturális életet érzékletesen ábrázoló családi krónikái elismeréseként;  Skardelli György Ybl Miklós-díjas építész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során létrehozott, a funkcionalitást, a fenntarthatóságot és az esztétikumot tökéletesen ötvöző, a múltból átemelt és a kortárs építészeti értékeket összhangba hozó, a városkép egységét és sajátos jegyeit mindig szem előtt tartó tervezői-alkotói életműve elismeréseként;  Solymosi Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncművész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott, rendkívül karakteres és páratlan művészi érzékkel megformált és világszerte ünnepelt alakításai, valamint példamutató szakmai alázattal végzett táncpedagógiai munkája elismeréseként; Sunyovszky Sylvia Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott feledhetetlen színházi, televíziós és filmes alakításai, valamint a magyar irodalom klasszikusait magas színvonalon tolmácsoló kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként; Szombathy Gyula Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során karakteres megjelenésével, utánozhatatlan iróniájával a közönség szeretetét és a szakma elismerését méltán kiérdemlő, felejthetetlen színházi, filmes, televíziós és rádiós alakításai, valamint jelentős szinkronszínészi munkái elismeréseként; Várjon Dénes Liszt Ferenc-díjas zongoraművész részére Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során klasszikus és kortárs zenei remekműveket egyaránt magas szintű szakmai igényességgel, virtuóz módon megszólaltató, gazdag repertoárt magába foglaló zongoraművészi, valamint kimagasló színvonalú művésztanári munkája elismeréseként. A Kossuth-díjat megosztva kapják a Kaláka együttes tagjai Magyarország számára kivételesen értékes, öt évtizedes művészi pályafutásuk során egyedülálló közösségteremtő képességükkel több generációt megörvendeztető zenéjük, a magyar és világirodalom klasszikus, illetve kortárs szerzőinek megzenésített versei mellett dalokat és rajzfilmzenéket is magába foglaló sokszínű, műfaj- és stílusteremtő előadó-művészetük elismeréseként:
  • Becze Gábor Kossuth-díjas előadóművész;
  • Gryllus Dániel Kossuth-díjas előadóművész;
  • Gryllus Vilmos Kossuth-díjas előadóművész;
  • Radványi Balázs Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző.

Zsaruk, bevándorlók és az oroszlán esete – A Nyomorultak nem dokumentumfilm, annál erősebb és szerteágazóbb dráma

Csákvári Géza
Publikálás dátuma
2020.03.14. 10:10

Fotó: IMDB
A Nyomorultak az elmúlt esztendő egyik legjobb filmje a hazai játszóhelyeken – azokban, amelyek még jelenleg is vetítenek.
Van valami sorsszerűen szomorú, hovatovább elkeserítő abban, hogy Magyarországon pont most került – az éppen még korlátozottan nyitva tartó – mozikba Ladj Ly zseniális elsőfilmje, a Nyomorultak. A mű ugyanis kőkemény állásfoglalás a bevándorlok, a szegénység és a kiszolgáltatottság témaköreiben. Elementáris erejű alkotás, amit kötelezően kellene látnia korosztálytól, kortól, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül mindenkinek. Nem csak azért, mert fontos témákat érint, hanem mert a tavalyi egyik legjobb mozgóképes alkotásáról van szó. Mielőtt bárki továbblapozna, hogy felesleges ekkora jelzőket ellőni egy újabb Victor Hugo adaptációra, úgyis olvasta vagy látta valamelyik korábbi filmes feldolgozást (ne adj Isten, musicalt), kezdjük a legfontosabbnál: Ly filmje csak annyiban kapcsolódik a klasszikus irodalmi előzményhez, hogy Párizs legszegényebb részében, Montfermeil-ben játszódik a cselekmény, ahol a társadalom számkivetettjei élnek. A huszonegyedik században ezek a bevándorlók különböző generációi. Nagyon érdekes látni különböző nációk és kultúrák képviselőit az araboktól a romákig, akiket egyetlen egy dolog tesz büszke franciává: a futball. Ezen túl egy valóságos eseményen alapuló és egy fikciós cselekményszálat kapunk a Nyomorultaktól, melynek rendezője vállaltan Mathieu Kassovitz Gyűlölet című elementáris erejű kultusz művét tartja művészeti alapnak. A film mese része, hogy a roma vándorcirkuszosoktól egy fekete kisfiú – nemes szándékkal – ellopott egy kölyökoroszlánt. Mielőtt a különböző csoportok összecsapnának, a helyi rendőr szupercsapatnak kell elsimítania a dolgot – azaz visszaszerezni az állatot. A csapat feje, az echte francia Chris (Alexis Manenti, aki a forgatókönyvírásban is besegített ly-nak) és a nigériai származású Gwada (Djebril Zonga) mellé pont e nap csatlakozik az új fiú, a morális kompasz szerepét betöltő Stephane Ruiz (Damien Bonnard kimagasló alakításában). Elég gyorsan megtalálják az oroszlántolvaj fiút, ám amikor elkapják, véletlenül, vagy direkt Gwada arcon lövi egy gumilövedékkel. Efféle baleset elég sokszor előfordult a sárga mellényes tüntetéseken, de Ly célja sokkal több volt az efféle direkt parafrazeálásnál, ahogy több interjújában fogalmazott, az ő szándéka inkább az volt, megmutassa milyen az élet egy ilyen városrészben, „belülről”. Ahogy a média sosem ábrázolta. A Nyomorultak cselekményének nagy fordulata, hogy a gumilövedékes incidenst egy másik gyerek lefilmezi, Ly saját sztorija, aki az elmúlt tizenöt évben kvázi folyamatosan dokumentálta Montfermeil mindennapjait. 2008-ban véletlenül lefilmezte, ahogy francia rendőrök bántalmaztak egy bevándorló gyerekeket mire a rendőrök megkeresték és azt ajánlották neki, hogy jobban teszi, ha hallgat. Ly így is tett, míg később meg nem ismerkedett Romain Gavras-szal, aki mesélt az apjának, Costa-Gavrasnak az esetről, aki végül nyilvánosságra hozta a felvételeket. A botrány nem volt elég hangos, így Ladj Ly 2017-úgy döntött, nem vár tovább, a történet alapján rövidfilmet készített, ami, nem mellékesen ott volt a következő év César-nevezettjei között, majd számos nemzetközi fesztiválon díjat is nyert, és ezzel pedig meg tudta teremteni egy nagyjátékfilm anyagi hátterét. Ami az Oscar-jelölésig is eljutott.
A Nyomorultak ennek ellenére nem dokumentumfilm. Annás erősebb és szerteágazóbb dráma, melyben a rendőrök csapata hirtelen egy lokális polgárháborúban találják magukat, ahol az összes banda meg akarja a felvételt, mely erősen kompromittálja a hatalommal élő és visszaélő rendőröket, akik között Ruiz egyre inkább úgy érzi, nem akar egy átlagos szereplő lenni. Ő igyekszik hidat képezni a szemben álló felek között és az őt árulónak tartó társai között. Ha ez egy hollywoodi film lenne, akkor Ruiz megoldaná a konfliktust majd dolga végeztével elsétálna a messzeségbe, hogy majd egy folytatásban egy másik helyen, minden bizonnyal nagyobb problémát oldjon meg. Nos, itt most csak annyit árulok el, hogy Ladj Ly-t nem a filmes happy endek érdeklik. A realizmust választja és egy egy letaglózó fordulattal olyan befejezést ad a Nyomorultaknak, hogy azt az életben nem fogjuk elfejteni. A végső képsorok pedig a filmtörténet egyik legjobb lezárásaiként kellene tanítani.

Infó

Nyomorultak Bemutatja a Vertigo média

Háttérháború

Miután Ladj Ly megkapta a zsűri díjat a Nyomorultakért a 72. Cannes-i fesztiválon és Franciaország nevezte a művét az Oscar-versenybe, a konzervatív média rászállt a rendezőre. Két szélsőjobboldali magazin, a Valeurs actuelles és a Causeur azt írta Ly-ről, hogy gyilkossági kísérletért börtönben ült, de ezt a művész cáfolta és beperelte a két újságot és nyert is ellenük, miután kiderült valótlant állítottak. A Liberation nevű napilap pedig nyilvánosságra hozta, hogy korábban Ly két alkalommal pénzbüntetést kapott mert verbálisan megsértett több hatósági közeget. Ez utóbbit a rendező nem cáfolta.