Genderkérdés – Fenyegető őrület vagy út az elfogadás felé?

Publikálás dátuma
2020.03.07. 19:03

Fotó: Andrew Brookes / Andrew Brookes / Cultura Creative
A lányok hisztisebbek, a fiúk alkalmasabbak mérnöknek – erre nem a biológiai nemünk predesztinál minket, a társadalom mégis behatárolja, hogy milyen és mire alkalmas egy férfi és egy nő. Ezek a korlátok azonban itt-ott már átalakulóban, sőt a világ több országában már harmadik neműként is meghatározhatják magukat az emberek. A CEU e témában tartott rendezvényén megtudtuk, mit jelent az, hogy „társadalmi nem”, mit szól a kérdéshez a tudomány és a vallás, és valójában kell-e tartani a kormánypárti politikusok által gyakran emlegetett genderőrülettől.
Miért lehet szükség a nemsemleges mosdókra, oktatásra, személyes névmásokra, és egyáltalán, hogyan befolyásol egy társadalmat, ha a tagjai nemsemlegesként is meghatározhatják magukat? – ezekre a kérdésekre is kerestük a választ, mikor a múlt héten beültünk a Közép-európai Egyetem (CEU) Határtalan tudás című rendezvényére. Biztosan meg tudják mondani, hogy aki önök mellett ül a teremben, az férfi-e vagy nő, ugye? Miért olyan fontosak ezek a kategóriák? – tette fel a nem is olyan könnyen megválaszolható kérdést Fodor Éva szociológus, genderkutató, a CEU rektorhelyettese már előadása elején. Leegyszerűsítve kétféle álláspont létezik, az egyik szerint a nemünket elsősorban a biológiai tényezők, hormonjaink határozzák meg, ezek mentén alapvető különbségek vannak köztünk. A nők például sokak szerint „irracionálisabbak”, „érzelmileg kifinomultabbak”, „fizikailag gyengébbek”, hajlamosabbak a „hisztériára”. A biológiai tényezők ilyen formán számos nemi egyenlőtlenséghez vezetnek. Azonban létezik egy másik álláspont is, mely szerint elsősorban a társadalmi környezet, a szocializáció az, ami meghatározza, hogy kik vagyunk és így a nemi szerepeinket is. Erre bizonyíték lehet az, hogy különböző társadalmakban különbözőképpen gondolkodnak a nemi szerepekről, sőt a nemekről is. Ezt a társadalmi meghatározottságot nevezzük valójában gendernek. Azok a sztereotípiák tehát, hogy például a nők érzelgősebbek és ezért nem alkalmasak vezetőnek, nem a biológiai különbségekből fakadnak, amit például az bizonyít, hogy nincsenek is jelen minden társadalomban. „Bár hasonló a biológiai adottságunk, a nemi szerepekben nagy különbségek lehetnek a különböző társadalmakban. Kutatások bizonyították, hogy ha a matematikai képességeket nézzük, a sztenderdizált nemzetközi tesztek átlagában nincs nagy különbség a fiúk és a lányok között, ráadásul az a kicsi előny is bizonyos országokban a fiúké, máshol a lányoké. De a felső öt százalékban, a zsenik között már kétszer annyi a fiú, viszont ez nem magyarázza meg, hogy Magyarországon miért férfi a mérnökök 80 százaléka. Egy ilyen minimális biológiai különbség ugyanis nem indokolja azt a hatalmas társadalmi különbséget, ami tapasztalható a férfiak és a nők között” – árnyalja a helyzetet a genderkutató szociológus.

Akik inkább nemtelenek

Hiába a biológia, az, hogy csak két nem létezik, nem mindenhol evidens, az őslakos észak-amerikai törzseknél, a Zapotec kultúrában vagy Indonézia egyes népcsoportjai között 3-6, Indiában pedig hivatalosan is 3, egymástól eltérő társadalmi nemet különböztetnek meg, és a „nemváltásra” is akad példa. Albániában például él egy népcsoport, melynek tagjai ugyan biológiailag nők, de életük egy pontján úgy döntenek, hogy férfiként folytatják, cserébe pedig szüzességet fogadnak. „A magyar társadalomban két nemet különböztetünk meg, férfit és nőt, de az utóbbi 5 évben több országban is bevezették, hogy hivatalos dokumentumokban az embereknek nem kell nemet választaniuk, vagy egy úgynevezett harmadik nemet jelölhetnek meg. Lehetőség van arra, hogy az ember kifejezze: nem akarja férfi, vagy női személyes névmással meghatározni magát, esetleg nem érzi úgy, hogy bármelyik nemhez tartozna. Európában Németország volt az első, ahol ez elérhetővé vált, de a példát többen követték. A társadalmi meghatározottságot mutatja azt, hogy a »harmadik nem« nem mindenhol jelenti ugyanazt. Indiában például egy konkrétan meghatározott közösség tagjai tartoznak ide, ők a hidzsrák. A közösség tagjai különböző nemi identitással rendelkeznek, van, aki sem férfinak, sem nőnek nem gondolja magát, de ide tartoznak a kasztrált férfiak is, az eunuchok és a transzszexuálisak is. Nekik évszázadok óta sajátos szerepük van a társadalomban. Voltak közülük, akik kifejezetten nagy becsben álltak az uralkodói udvarokban. Aztán az angol gyarmatosítók betiltották ezt a kategóriát, részben emiatt mára sokan megvetett és igen nehéz munkát végeznek. A csoport tagjai gyakran nagy szegénységben élők és szexmunkások” – mesél a különféle társadalmakban megjelenő nemekről Fodor Éva a Visszhangnak. Sokan nem tudják, de történelmünkben is van példa „nemváltásra”, I. Mária magyar uralkodót például nem királynőként, hanem királyként jegyezték be a dokumentumok, mert édesapja fiúsította, vagyis férfi jogokkal és szerepkörrel ruházta fel. Ez a lehetőség része volt a magyar jogrendnek a XIX. századig, és népszerű volt a környező országokban is. A fiúsított „fiúlányok” Bulgáriában például nősülhettek is. Magyarországon kicsi a tolerancia a nem szokványos nemű és szexualitású emberekkel szemben, a kisebbségi csoportok kirekesztése igen erős. Ahhoz, hogy ez változzon, a szakértők szerint szükség lenne például arra, hogy a középiskolás diákoknak legyen lehetőségük beszélgetni, együtt dolgozni olyanokkal, akik a nemről másképp gondolkodnak vagy éreznek. Ez javítaná a toleranciát. „Pártunk és kormányunk nagyon »gender« ellenes – tehát politikusaink gyakran tagadják nemünk társadalmi dimenzióit –, és a magyar társadalom is meglehetősen konzervatív ebből a szempontból. De fontos lenne meggyőzni az embereket, hogy léteznek nemi szerepek, melyek változnak, mert abból az következik, hogy meg is lehet, sőt kell ezeket változtatnunk, ha egy igazságosabb társadalomban akarunk élni” – avat be Fodor Éva. Ebben a témában a politikai sajtó is meglehetősen konzervatív, az utóbbi években igen keményen támadták a „gender” fogalom létjogosultságát, tagadják a nemek társadalmi meghatározottságát, és gyakran csak azt hajtogatták a kormánypárti médiumok cikkeiben, hogy férfiaknak és nőknek születünk. Ezzel nem állunk egyedül a világban, más országokban is létezik hasonló ellenállás. A magyar kormány azonban 2018-ban még törölte is a gender studiest a megszerezhető mesterszakos diplomák közül. A diákoknak ugyan így is lehetőségük van megismerkedni a területtel, hiszen például más szakokon elérhetőek ezzel kapcsolatos szemináriumok, de mindenképpen szűkült a mozgástér. Pedig annak, ha a társadalomban rugalmasabban gondolkodunk a nemek jelentéséről, pozitív hatása lehet a közösségre, mert elfogadóbbá válhat mindenféle különbséggel szemben. „A svéd nyelvben az angolhoz és a némethez hasonlóan létezik hím- és nőnem. De nemrégiben létrehoztak egy harmadik, semleges nemet, amit emberekre alkalmaznak, ha nem akarják hangsúlyozni, hogy férfi-e vagy nő az illető. Az új szót már a svéd akadémia is elfogadta. Kutatások azt mutatják, hogy az elmúlt 10 évben – mióta ez a szó népszerűbb – toleránsabbak az emberek azokkal, akik nem azonosulnak egyik nemmel sem és hajlamosabbak lazábban felfogni a nemi kategó­riákat” – mondja a szociológus.  

Nem kell rettegni

„Én egy meleg, roma férfi vagyok” – Márton Joci LMBTQ-aktivista így indította az előadását a CEU-n és nagyon gyorsan rácáfolt arra, a mainstream médiában gyakran hangoztatott tévhitre is, hogy az egész gendertéma és az LMBTQ-mozgalmak a nyugati őrület „termékei”, ahol az emberek jódolgukban már nem tudják, mihez kezdjenek. „Én legtöbbször vidéken élő, nehéz sorsú, szegény roma fiatalokkal találkoztam, akik érintettek ezekben a kérdésekben, mert nem érzik magukat komfortosan a szigorúan kialakított nemükben” – mondja. De nem csak elvakult „genderpártiak” és mozgalmárok szólaltak fel a CEU nagy előadójában. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett Acsády László agykutató és Reuss András teológusprofesszor is, így tudományos és vallási kérdések megvitatásából sem volt hiány. Acsády például kitért a sokakat foglalkoztató kérdésre, hogy genetikai vagy környezeti oka van annak, hogy valaki meleg lesz-e, esetleg transznemű. Acsády szerint a tudomány mai állása szerint ez nem eldönthető, egy ötszázezer mintás angliai kutatás alapján legalábbis nem találták az ezért felelős gént, de ez még nem zár ki semmit. Szerinte azonban „ne attól tegyük függővé, hogy elfogadjuk-e, hogy tanult-e vagy genetikai, hanem egyszerűen fogadjuk el!”. Ezt a gondolatot egyébként Reuss András is követte, aki arról beszélt: nem anyánk méhében tanuljuk meg, mit jelent férfinak és nőnek lenni. Később a társadalom – ezen belül pedig a vallás is – tanít minket, és nagyon fontos, hogy mire és hogyan teszi ezt. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy nincs veszély: várhatóan nem lesz genderőrület, a család fogalma eddig is folyamatosan változott és ez ezután is így lesz.

Kódolt egyenlőtlenségek

A digitális átállás, a mesterséges intelligencia és a robotika térnyerése akár örökre is konzerválhatja a nemek közötti egyenlőtlenségeket, ha nem lépünk időben és ezeket a jelenlegi társadalomra szabjuk – hívta fel a figyelmet Cseh Katalin európai parlamenti képviselő egy brüsszeli sajtóeseményen. Ha például arra programozunk egy robotot, hogy miképpen lehet a lehető leghatékonyabban kiváltani a HR-részleget, és belekódoljuk a jelenlegi egyenlőtlenségeket, akkor ezek a robotok pusztán a beléjük táplált információk alapján azt fogják gondolni, hogy 25 és 30 év közötti nőket nem szabad felvenniük a cégeknek, mert ha valaki ebben a korban van, gyermeket vállalhat, így kieshet a munkából.

Holland tudósok 10 éven belül kidolgoznak olyan műméhet, amelyben nagyon koraszülött csecsemők egészségesen kifejlődhetnek. Ha ebbe az irányba halad a világ, a szülés képessége mint biológiai különbség el fogja veszíteni a jelentőségét, ez nem tesz majd különbséget férfiak és nők között. A technológiai lehetőségek és az intézmények határozzák tehát meg a biológiai különbségek értelmét és jelentőségét az emberek napi életében és életesélyeiben.

Szerző
Témák
gender CEU

Hiányokból üzemanyag

Publikálás dátuma
2020.03.01. 18:59

Fotó: Pavel Bogolepov / Népszava
Pelenkás zseniknek tartja a totyogókat. 23 éve gyerekorvos, öt gyereke van: a legkisebb 21 hónapos, a legidősebb 19 éves múlt, ennek ellenére dr. Aschenbrenner Zsuzsa azt állítja, még mindig lehet neki újat mutatni. A szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens, család- és párterapeuta-jelölt doktornő hobbija, hogy folyamatosan képezi magát, és miközben próbálja fenntartani az egyensúlyt munka és család között, igyekszik minél többet a szabadban futni.
„Hiába a sok évtizedes szakmai és anyai tapasztalat, minden gyereknek más a habitusa, a mai napig sokat tanulok tőlük otthon és a rendelőben is. A legkisebb gyerekünknél például figyelnem kell arra, hogy ne szakadjon el a cérnám, mert ha egy picit is felemelem a hangom vagy morcosabban nézek, képes elsírni magát az egyébként roppant életrevaló majdnem kétéves. Úgyhogy marad a nagy levegő és a magamban számolás. Persze sokat segít a higgadtság megőrzésében az is, hogy rengeteget tanultam a kicsikről” – magyarázza dr. Aschenbrenner Zsuzsa. Aki elsősorban nem klasszikus gyerekorvos, hanem pszichoszomatikus szemlélettel vezet baba-mama konzultáció­kat, valamint pár- és családterápiákat. Úgy mondja, a magánpraxisa a hatodik gyereke. „Gyakori jelenség a kisgyerekek között, hogy testi tünetekben mutatkoznak meg lelki problémáik, illetve a szülő-gyerek kapcsolat kisiklásai. Ha indulatkezelési, étkezési és alvási problémák vagy szobatisztaság körüli nehézségek, illetve a kiskamaszoknál pél­dául­ hányinger, fejfájás tartósan jelen vannak és a kivizsgálások eredményei negatívak, akkor érdemes a családban (és a gyerekintézményben is) körülnézni. A szigorú szabályokat, túlzott elvárásokat állító légkör helyett inkább a család megtartó erejére és szeretetteljes elfogadásra van szükség.” 

Elkerülni a gyesbetegséget

Aschenbrenner Zsuzsa a Bakonyból származik, anyukája háztartásbeli, apukája állatorvos. Elvárás volt, hogy a két gyerek az orvosi pályát válassza. Az elsőszülött baleseti sebész lett, Zsuzsa viszont nem felel meg maradéktalanul annak a sémának, hogy legyen orvos és otthonlévő anya, feleség is egyszerre. Bár öt gyereke van, nincs naponta meleg vacsora és patikarend sem otthon. Van viszont feladatmegosztás, jól bejáratott logisztika. És ennek eredményeképpen egy agilis, tevékeny nő, aki többnyire elégedett anya és feleség is. Az egyetem mellett dolgozott segédápolóként a Heim Pál Gyermekkórház onkológiai osztályán, ott tanult igazán sokat az empátiáról és saját magáról is. Dolgozott gyermek­intenzív és koraszülött részlegeken, és átélte, milyen érzés, amikor meghal egy betege. „Lelki alkat kérdése is, hogy adott pillanatban tudunk-e erősek lenni vagy elérzékenyülünk. Persze az évek múlásával valamelyest megedződünk, de velem a mai napig előfordul, hogy könnybe lábad a szemem egy nehéz pillanatban, például a szemben ülő szülőket ­hallgatva.” Zsuzsa a férjével együtt végzett a SOTE-n, és mivel egy helyen akartak dolgozni, Tatabányára költöztek, a helyi kórház gyerekosztályán, illetve sebészetén kaptak állást. Ám a karrier helyett jöttek az utódok: négy év alatt három gyerekük született. „Összesen öt évet babáztam szinte nonstop. Közben Mórra költöztünk, és amikor a három kisgyerekkel voltam otthon, a gyesbetegséget megelőzendő folyamatosan képeztem magam és elkezdtem rendszeresen futni.” Először egy kört bírt, ami pont 400 méter volt, másnap sikerült kettőt, azóta viszont már a férjével együtt többször teljesítette a maratont is. 2016-ban Budapestre költöztek és szakmailag elölről kellett felépítenie mindent. Ami viszont ennél is nagyobb feladat volt: elengedni a berögzült sémákat.  

Közösségi média nélkül nem megy

„Amikor a gyerekeim iskolások lettek, eleinte nehéz volt, hogy ne legyek elégedetlen egy ötösnél rosszabb jeggyel. Nekem ugyanis magasra tették a mércét diákkoromban, komoly önismereti munka volt, hogy a saját gyerekeimmel másképp csináljam. De azt hiszem, sikerült. A legnagyobb fiunk le­érettségizett tavaly, magyar és külföldi egyetemekre is felvették, de azt kérte, hadd hagyjon ki egy évet: tanít, a Greenpeace-nél aktivista, részt vesz egy politikai párt ifjúsági tagozatának munkáiban és most újra felvételizik. Nagy kihívás volt, hogy a terveiben támogatni tudjam, hiszen engem más szemlélettel neveltek. Úgy érzem, sikerült elfogadó, nyitott, »jófej« szülővé válnom.” Hiányokból üzemanyagot létrehozni: ez volt a doktornő tavalyi TEDx előadásának egyik témája is. És a bátorság. Sosem félt változtatni. Amikor érezte, hogy nincs a helyén, továbblépett, legyen az költözés, továbbtanulás vagy éppen szembemenni a szülői elvárásokkal, hiszen nem a klasszikus orvosi karrierre vágyott. „A XXI. században magánpraxisban dolgozva muszáj jelen lenni a közösségi médiában is. Naponta fél-egy órát töltök ezzel. Van, hogy bevásárlás, vezetés közben jön egy gondolat, és a parkolóban írok egy posztot. Autodidaktaként, a férjem segítségével tanultam marketinget, de gyakran inkább a szívemre, szülői és orvosi tapasztalataimra, megfigyeléseimre hagyatkozva, intuitív módon írok bejegyzéseket, cikkeket.” Facebook-csoportjaiban szívesen segíti a szülőket, válaszol a kérdéseikre. Ráadásul mindezt jó időbeosztással megoldja úgy, hogy a csemetéi előtt ne nyomkodja a telefonját. A már felnőtt gyerekei pontosan tudják, hogy mire érdemes használni az okoseszközöket, roppant önállóak, ám a kamasznál még előfordul, hogy elmerül a világháló bugyraiban, úgyhogy nála muszáj határokat szabni, az ovis ellenőrzés mellett alkalmanként nézhet tévét, a legkisebb viszont még nem „képernyőképes”. A nagy­fiú vegetáriánus és elkötelezett környezetvédő, természetes, hogy a szelektív szemétgyűjtést már az alig kétéves is lelkesen és tökéletesen tudja. „Az önállóságra való nevelés egy ötgyerekes családban szinte adja magát. A nagyfiunk két éve eltörte a lábát az iskolai sítáborban, külföldön meg kellett operálni. A hóhelyzet miatt nem tudtunk kiutazni hozzá, de ő mindent elintézett egyedül: a kórházi kezelést, a biztosítóval való kapcsolatfelvételt és a hazautat. Elmondhatatlanul büszke és meghatódott voltam. A külföldi egyetemi felvételire is egyedül utazott ki. Negyvenhat évesen is meg tudnak lepni, remek érzés, hogy bátrak, talpraesettek, életrevalóak, példaképek is a számomra. Ha bizonytalan vagyok, elég arra gondolnom, ahogyan ők intézik a dolgaikat, motiválóak tudnak lenni. És nagyon jó érzés, hogy ők is büszkék rám, ha például tévében, rádióban szerepelek vagy cikkem jelenik meg.” 

Segítség az információdömpingben

Időnként a nagylány bevállalja, hogy lefekteti a két kicsit, akkor Zsuzsa és férje a legutolsó mozielőadást még elérik vagy beülnek egy olyan étterembe, ahol későig van konyha. „Jó lenne erre még több időt szakítani, mert feltöltenek. Szeretek egyedül is lenni, ami viccesen hangzik egy héttagú családban, de néha ez is sikerül.” Persze van, hogy túlvállalja magát, olyankor előfordul, hogy türelmetlen és elszakad a cérna. Akkor veszi a cipőt és fut néhány kilométert. Baba-mama konzulensként és családterapeutaként azt tapasztalja, hogy a szülők gyakran elvesznek az információdömpingben, nincsenek tisztában alapvető fogalmakkal vagy félreértelmezik azokat. „A korábban uralkodó tekintély­elvű nevelési stílus helyett ma a megengedőbb, kötődő nevelés a jellemző. De ezt lehet úgy is, hogy vannak keretek, azon belül viszont partnerként kezeljük a gyereket, megadva neki a szabadságot és a választás jogát, tiszteletben tartva az ő személyiségének határait is. Jó, ha a leendő szülők le tudnak ülni gyerekvállaláskor és megbeszélik, hogy kinek mi a fontos, ki mit hozott otthonról. Ha ezt előre tisztázzák, akkor újdonsült családként talán jobban tudnak működni. Fontos a család határainak védelme és a benne élők komfortérzete is.” Zsuzsa folyamatosan azon dolgozik, hogy az eddig megszerzett tudását és tapasztalatait összegyúrva segítse a kisgyerekes családokat. Azt vallja: a gyerekek kiváló tükörként is működnek, viselkedésükben megláthatjuk magunkat – a hibáinkat és persze azt is, ha valamit elég jól csinálunk.

Bibliai csapás Afrikára

Publikálás dátuma
2020.03.01. 17:11

Fotó: TONY KARUMBA / AFP or licensors
Rosszabbkor nem is jöhetett volna a bibliai léptékű természeti csapás Afrikának. A koronavírus terjedése közepette a világ mintha tudomást sem venne a pusztító sáskajárásról, pedig éhínség, menekülthullám és háború járhat a nyomában.
Fényes nappal elsötétül az égbolt, végeláthatatlan rovarraj takarja el a napot. Félelmetes látvány. Aki rákattint az utóbbi hetekben készült videók valamelyikére – van elég az interneten –, sok mindent megért. Hogy miért töltötte el rémülettel elődeinket a sáskainvázió, miért tekintették az apokalipszis előjelének. „Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska”, hangzik a fenyegető prófécia Mózes ötödik könyvében. A Bibliában a sáskajárás a nyolcadik egyiptomi csapás, találunk rá utalást a Koránban és más régi közel-keleti forrásokban is. És most, 2020-ban megint itt van.  

Se idő, se pénz

Ali Bila Waqo egész életében földet művelt, de ehhez foghatót még nem látott. Pedig a maga 68 évével Kenyában már igencsak öregnek számít. Az afrikai országban legutóbb hét évtizede tapasztaltak pusztító sáskajárást, a gazda születése előtt. Gyerekkorából emlékszik ugyan néhány esetre, de azok nem voltak ilyen végzetesek. Ali földjét évek óta aszály sújtotta. Amikor eleredt az eső, bizakodott, hogy végre jó termése lesz kukoricából, babból. Mígnem február elején hirtelen ijesztő rovarfelhő borította el az eget, a sáskák mindent fölfaltak, nem maradt mit betakarítania. Szerdán az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) főigazgatója, Csü Tung-jü kétségbeesett felhívást tett közzé, adományokat kérve. „Nincs időnk”, mondta. A hónap elején még úgy számoltak, 76 millió dollár kellene a védekezésre, de nem jött össze a pénz, hiába adott Bill Gates alapítványa 10 milliót. A sáskák gyorsabbak, mint a donorok; ma már az eredetileg kért összeg duplája is csak a kárenyhítésre lenne elegendő. Időközben, néhány hét alatt a sáskahadak borzasztó károkat okoztak Afrika keleti részén, Kenyában, Etiópiában és Szomáliában, elérték Dzsibutit, Eritreát, Dél-Szudánt, Ugandát, Tanzániát is. Olyan területeket, ahol minden falatra szükség volna. A sáskák a talajba rakott petecsomókból kelnek ki. Amíg a lárvák a földön fejlődnek, viszonylag hatékonyan lehet irtani őket vegyszerrel, a levegőből. Amint szárnyat növesztenek és repülni kezdenek, rajokba állnak össze, feltartóztathatatlanokká válnak. Pedig eredendően magányos, ártalmatlan szöcskefélék – hogy miért verődnek néha mégis hatalmas csapatokba, élénken foglalkoztatja a kutatókat. Az esőből pedig, amit a parasztok epedve vártak, a vándorsáska profitált: példátlanul sok pete tudott kikelni, elszaporodtak, és útnak indultak.  

2 gramm - egy sáska testtömege ugyanannyi, mint a napi elesége. Egyetlen raj 2500 ember éves táplálékát pusztítja el. Egy óriásrajban akár 10 milliárd egyed is lehet. Naponta 150–200 kilométert tesznek meg. A rovartan 28 ezer sáskafajt különít el, ezek közül csak tucatnyi veszélyes.

Kényszerleszállás rovarfelhőben

Bő egy évvel ezelőtt sáskák lepték el Mekka városát. A szaúdi hatóságok speciális takarítóalakulatokat vetettek be, megtisztították a nagymecsetet és az iszlám többi szent helyét, hogy a zarándokok zavartalanul mélyülhessenek el szer­tartásaikban. Ez a hír az európai sajtóba legföljebb kis színesként fért be, pedig előre jelezte a bajt. Az Arab-félszigeten ugyanis három sáskageneráció fejlődött ki anélkül, hogy felfigyeltek volna rájuk. Zavartalanul terjedtek tovább keletnek, Irán és Pakisztán felé – arrafelé is komoly gondokat okoznak –, illetve nyugati irányba, a Vörös-tenger fölött az afrikai földrészre. Január 9-én Addisz-Abebában kényszerleszállást hajtott végre az Ethiopian Airlines utasszállító repülőgépe. A Boeing–737-esnek menetrend szerint másik reptéren kellett volna landolnia, de a manőver közben sáskaraj lepte el. A rovarok eltakarták az ablakokat, a pilóták nem láttak ki a fülkéjükből. Kétszer is sikertelenül próbálták meg letenni a gépet, miközben a sáskák belerepültek a hajtóműbe is, ezért irányították át a járatot a fővárosba. Ez már az invázió jele volt. A szomszédos Szomália kormánya február 2-án hirdetett vészhelyzetet. Azóta a helyzet eldurvult. A FAO adatai szerint Kenyában egy összefüggő, 40-szer 60 kilométeres sáskafelhő takarja el a napot – ez 2400 négyzetkilométer, nagyobb, mint Komárom-Esztergom megye. Rick Overson, az Arizona State University kutatója arra számít, hogy „a sáskajárások egyre gyakoribbak és súlyosabbak lesznek a klímaváltozás hatására”. A ro­varok ugyanis gyorsan alkalmazkodnak a heves esőzésekhez, amit az In­diai-óceán hőmérsékletének emelkedése gerjeszt Afrika keleti részén. Ugyanaz a jelenség, amelyik Ausztráliában aszályt okoz, és ezzel hozzájárul a bozóttüzek terjedéséhez, állítják szakemberek. 

Migráns kártevők áradata

Az ENSZ illetékesei szerint a krízis fordulóponthoz érkezett. Március­ban beköszönt az esős évszak, a vetés hagyományos ideje Afrika szarván. Ha nem sikerül megfékezni a további szaporulatot, akkor a fertőzöttség júniusig a jelenlegi 500-szorosára(!) emelkedhet. A vándorsáska a földkerekség „legpusztítóbb migráns kártevője”, állapította meg felhívásában a FAO főigazgatója. Ám a következmények már nem kizárólag az élelmezésügyiekre tartoznak, amit az is jelez, hogy a világszervezet nevében újabban Mark Lowcock főtitkárhelyettes nyilatkozik, a humanitárius válsághelyzetek felelőse. Az éhínség tömeges menekülthullámokat indíthat el, a szűkös élelmiszerkészletek birtoklása, elosztása pedig konfliktusokat generál, újabb helyi háborúkkal fenyeget. A sáskajárás könnyen katasztrófába taszíthatja az ezer bajtól sújtott, puskaporos régiót. Ugandában máris mozgósították a hadsereget, a katonák fel­adata a rovarpeték irtása. Ugyanakkor az ország agrárminisztere figyelmeztette a lakosságot, hogy ne egye meg az elhullott ízeltlábúakat, mert fogyasztása a vegyszeres irtástól mérgező lehet. A sáska ugyanis nemcsak félelmetes kártevő, hanem egyben ínyencfalat is; kedvelt snack, fontos fehérjeforrás. Ez sem újdonság persze, lapozzuk csak fel újból a Bibliát. Máté evangélistától tudjuk, hogy Keresztelő Szent János „teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt”. Csak az ő korában még nem permeteztek rovarölő szerrel.

A sáska színeváltozása

Az egyiptomi vándorsáska (Schistocerca gregaria) olyan változásra képes, mint Jekyll és Hyde. Nem azért, mert a petéből lárva lesz, majd kifejlett rovar, az az átalakulás nem kivételes. Arról van szó, hogy ha a magányos példányok időnként rajokba verődnek, rájuk sem lehet ismerni többé. A tudósok sokáig azt gondolták, ez a „kooperatív viselkedés” egy formája. Iain Couzin professzor, a Max Planck Intézet vezető magatartás-biológusa szerint kísérletek igazolják, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Valójában szökni próbálnak a fajtársaik elől, nehogy megegyék őket. „Egy vándorsáska legnagyobb ellensége egy másik vándorsáska. A sáskahad tulajdonképpen menekültáradat, amelyikben mindenki a másikat üldözi” – magyarázza a brit tudós. Kénytelenek egy irányba repülni, hogy össze ne ütközzenek, így duzzadnak a sokmilliós rajjá. A színük is megváltozik, a nimfáké zöldről fekete-sárgára, a kifejlett rovaroké barnáról pirosra, sárgára. Ám eközben génállományuk megmarad, vagyis ugyanaz a genom kódol két, egymással teljesen ellentétes viselkedésformát. Hát csoda, hogy a magatartás-biológusnak a vándorsáska lenyűgöző lény?

Magyarországon a múlt század közepéig a vándorsáska volt az egyik leg­gyakoribb és legkártékonyabb invazív faj, azóta jelentősen visszaszorult. Dr. Kiss Andrea tájtörténeti tanulmányából megtudjuk, hogy az ismétlődő csapás főleg a kukoricatermést fenyegette, mert a búzát általában már learatták, mire a sáskák szárnya kifejlődött. Így a kár különösen a szegényeket sújtotta, hiszen az ő eledelük volt a „tengeri”. A jellemző vonulási irányok kukoricatermő vidékeken, a Bánáton és Baranyán vezettek keresztül. Mária Terézia idejében hangolták össze a védekezést, az 1740-es évek nagy pusztításai hatására. Az uralkodó rendelete kötelezővé tette a kárte­vő tojásainak irtását, illetve a helyzetjelentést a rajok repülési irányáról. Meghatározta azt is, hogy a sáskajárást „Isten ostorának köll vélni”.