Előfizetés

Putyin Budapesten

Szergej Lavrov külügyminiszter után ma a magyar fővárosba érkezik Vlagyimir Putyin is. A magyar kormányfő és az orosz elnök ölelkezései immár megszokottá váltak, aligha rongálják tovább Budapest uniós megítélését azután, hogy Orbán Viktor – megvétózva az Unió tiltakozását - magyar érdeknek nevezte Erdogan török elnök szíriai hadjáratát, amellyel az amerikaiak által magukra hagyott kurdokat tizedelte meg, s rést nyitott az orosz fegyverek előtt. A vétó után nem véletlenül emlegette a német uniópártok helyettes frakcióvezetője, hogy Magyarországnak el kellene hagynia az Uniót. Kemény hang volt ugyan, de a semmibe száll azokban a hetekben, amikor Brüsszel a Brexit árnyékában az Unió történetének legnagyobb geopolitikai tévedését követi el.
A tévedés az, ahogyan Emmanuel Macron francia elnök a közösség balkáni bővítését a homályos jövőbe tolja ki. Mondhatnánk, Macronnak igaza van, amikor az egész felvételi rendszer átdolgozását sürgeti a bővítés előtt, mert okult a keleti periféria kelleténél gyorsabb csatlakozásából. Hogy annak idején a moszkvai „bolsevik” restauráció félelmében, a német egyesítés ellensúlyaként az Unió kapott egy olyan keleti perifériát, amely utóbb megfertőzte a liberális parlamentarizmust az autokrata nacionalizmussal. Más sem hiányzik most, mint a Brexit árnyékában a balkáni történelmi zűrzavar Nyugat-Európába importálása. Ráadásul Szerbiát most Koszovó elismerésével zsarolják, mintha nem volna öt uniós tagállam is, amely nem ismerte el az önálló Koszovót.
Ám ez csak a geopolitikai vakság egyik oldala. A másik: a szerb-orosz szabadkereskedelmi egyezmény, amely az uniós halasztás másnapján hirtelen életre kelt, s amely azt mutatja: Moszkva nagyon is aktív a Balkánon.
Azok sem tévedtek, akik figyelmeztették von der Leyen bizottsági elnököt, ne bízza a magyarokra a bővítési biztosi posztot, mert Budapest „közép-európai gondolkodásának” középpontjában egy magyar szupremácia alatt álló közép-kelet-európai tömb létrehozása áll, Varsótól Budapesten át Rómáig. Érheti a magyar kormányt csalódás akár a V4-ek, akár az olasz belpolitika részéről, nem mondott le arról a tervéről, hogy magyar dominanciával szervezzen gazdasági és politikai szövetséget, ha lehet, az Unión belül, ha nem, hát azon kívül. Mindenképp Putyin kedvére való volna egy ilyen, „mértékletes” orosz befolyás alatt álló ütköző zóna. A magyar igyekezetet lehűti Varsó zsigeri oroszellenessége, vagy Pozsony euró melletti érdeke, de nem is céltalan: a szövetség kötőanyaga a tekintélyelvű populista kormányzás volna.
Közben Macron, talán mert a németeket akarja bosszantani – ha gazdaságilag nem megy, hát politikailag -, talán mert a berlini hegemónia és London távozása után Párizs fejére rakná az Unió koronáját, valójában Moszkva karjaiba kergeti a balkáni országokat. Macron vékony jégen lépked: a német-francia tandem gyengülése az Európai Unió végét hozná el. Azt a kort, amellyel eljönne Orbán Viktor „nemzetállami Európájának” ideje, s amitől a teremtő mentse meg a kontinens nemzeteit.

Stabil zsenik

Amikor egyik könyvem magyar kiadását szerkesztette az akkori Századvégnél, még 1990-91-ben, Kövér László kifejezetten demokráciapárti volt. Talán azért, mert ellenezte a langyos diktatúrát, vagy így akart megszabadulni saját MSZMP-s múltjától, vagy pedig egyszerűen azért, mert hatalomra vágyott, és ehhez jól jött a demokrácia reklámozása. Ez nem meglepő: aki kint van, aki ellenzéki, az többnyire demokrácia-párti; aki bent, aki már hatalomra jutott, annak már gyakran „fárasztó” betartani a demokrácia illemszabályait.
Így van ez Trump elnöknél is. Állandóan panaszkodik, hogy nincs elég hatalma, s hogy a sajtó emberei, akiket sztálini kifejezéssel a „nép ellenségeinek” hív, nem dicsőítik. Pedig, mondja, ő mindenhez ért, és mindent jobban tud, mint bárki más. Saját magát „stabil zseninek” hívja. Még nem lett „Generalisszimo Trump”, de alighanem elvárja, hogy születésnapján az újságok (mint valaha a Szabad Nép tette Sztálin születésnapján) mást se közölnének, mint gratuláló táviratokat. Szeretné, ha mások is mondanák, nem csak ő, hogy Lincoln óta nem volt ilyen kimagasló elnöke Amerikának. 
Az ilyen politikusok miatt kell a hatalmat megosztani. Ezért van szükség független bíróságokra, független parlamentre, független önkormányzatokra, független sajtóra. Ez a konklúzió egy egyszerű, de bölcs magyar mondásra épül: több szem többet lát. Ez ilyen egyszerű. Aki ellenzi a hatalom megosztását, az diktatúrát akar. Évekkel ezelőtt Orbán Viktor előállt az „illiberális demokrácia” fogalmával. Ám hamarosan váltott, s inkább az „illiberális államról” szólt. Joggal. Illiberális demokrácia ugyanis nincs, illiberális állam van. Az utóbbinak diktatúra a neve. Még akkor is, ha „puha”.
A hatalom megosztásának elengedhetetlen része a független sajtó. Ez Amerikában egyelőre jól működik, olyannyira, hogy Trump már elégedetlen kedvenc televíziós állomásával is (Fox), amely újabban nem mindig dicséri elég lelkesen. Ha ugyanis a sajtó szabad, akkor leírja vagy elmondja, hogy mi van. A Fehér Ház le is mondta a kormány előfizetését a New York Timesra és a Washington Postra az elmúlt héten. Ezek a lapok egyébként anyagilag sikeresebbek, mint valaha. A New York Times mintegy 200 új riportert vett fel az elmúlt három évben, és jövedelme – köszöni szépen – egyre nő. Trump, bár saját népszerűsége csökken, mégis nyakra-főre a „bukásra álló” Timesról csacsog. Azaz a bukásra álló és oly rettenetesen féltékeny elnök saját helyzetét vetíti ki Amerika rangos napilapjára. 
Nyilvánvaló, hogy Trump, Kövér és a hozzájuk hasonlóak mindent jobban tudnak, mint mások. Kövér szerint a Fidesz nyerte meg az önkormányzati választásokat is. Régebben azt mondogatták, hogy a haza nem lehet ellenzékben, most azt, hogy a Fidesz sohasem veszít. Minek ide ellenvélemény? Trump, mint Kövér, mindenkit sértegethet, ám aki nem ért velük egyet – ezzel a két stabil zsenivel -, az hazaáruló.
Tisztázná a helyzetet, ha őszintén bevallanák: a demokráciából elegük van, a valóságban diktatúrára vágynak.

Trónfosztás

A roma közéletben csínján kell bánni bármifajta esélylatolgatással. Túlságosan gyakran láttunk már egyik pillanatról a másikra felbomlani szövetségeket, máskor pedig, ha a politikai és anyagi érdekek úgy kívánták, egymás nyakába borulni addigi ellenségeket. Eseménygazdag története van a pálfordulásoknak.
A pillanatnyi helyzet az, hogy Farkas Flórián és a Lungo Drom vesztésre áll. Az országos roma nemzetiségi választáson győzött ugyan, de csak kevéssel. A soványka siker nem elég ahhoz, hogy a Lungo Drom adja az Országos Roma Önkormányzat elnökét. Furcsa. Arra már volt példa, hogy Farkas Flórián elveszítse királyságát, de arra még nem, hogy a trónfosztás akkor következzen be, amikor éppen a Fidesz van hatalmon.
Érdemes lesz megtanulnunk egy másik szervezet nevét, amely több évtizede létezik ugyan, de csak mostanában lépett országos porondra. Úgy hívják, hogy Fiatal Romák Országos Szövetsége, azaz: Firosz. Ennek a tiszaburai székhellyel működő szervezetnek jutott a feladat, hogy a Lungo Drom alternatívájaként a kormány partnere legyen a romapolitikában.
Mit várhatunk? A Roma Polgári Tömörülés például el sem indult a választáson. Makai István, a szervezet vezetője szerint a roma értelmiség kivonult a közéletből, és olyan szint alatti, minősíthetetlen rendszer jött létre, amelynek nem kíván a részese lenni. Másik végletként Farkas László, a Firosz elnöke és a vele együttműködő politikusok roma rendszerváltást hirdettek, a hiteles érdekképviselet megteremtését ígérik.
A sok nekirugaszkodás eddig mindig a padlón végezte. Ahhoz képest, hogy fellengzős szövegek kíséretében mennyi pénzt elköltöttek már – ha máshogy nem: papíron – romaügyi programokra, az eredmények siralmasak. Optimizmusra talán az adhat okot, hogy Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke lett az úgynevezett társadalmi felzárkózás miniszterelnöki biztosa. Az ő tisztességét és hozzáértését – éles ellentétben elődje, Farkas Flórián megítélésével – a roma szervezetek sem kérdőjelezik meg.
Bizakodjunk. Az legalább nem kerül semmibe.