Magyarország határairól tárgyal az Antant Versaillesban

Publikálás dátuma
2019.05.15. 16:00

Csehország a Kárpátokban magyar területet is kap, hogy Romániával közvetlen, összeköttetése legyen
Versaillesi jelentés szerint kedden nyilvánosságra kerültek annak a tanácskozásnak a részletei, amelyet Magyarország határainak ügyében tartottak a békekonferencián. Az Ideérkezett hírek alapján megállapítható, hogy az antant velünk szemben éppen olyan módon akar elbánni, mint Németországgal.
A döntés szerint bányáinkat, erdőinket, termőterületeinket és nagyvárosainkat elveszi az ántánt, hogy azokat csatlósainak koncul juttassa.
Mi sohasem vártunk az ántánt kapitalistáitól belátást, mert tudtuk, hogy saját uralmukat csak más népektől elvett zsákmányból tarthatják fönn, de megállapíthatjuk, hogy amint ennek a zsákmánynak a learatását megakadályozzák a körülmények, az az antant-kapitalizmus éppúgy összeomlik, mint a központi hatalmak imperializmusa, amely szintén hódításra és sarcra alapította a maga kizsákmányoló háborúját.
A „Le Journal" jelentése szerint a tízes tanács határozata szerint a csehszlovák államhoz Csehország, Morvaország, Szilézia nagyrésze és Teschen fog tartozni.
Csehország a Kárpátokban magyar területet is kap, hogy Romániával közvetlen, összeköttetése legyen.
Népszava 1919. május 15.
Frissítve: 2019.05.15. 16:03