Röpülőtámadások beszüntetése a hadizónán kívül eső városok ellen

Publikálás dátuma
2018.06.08. 10:42

A Nagy Háború napról napra. Történelem a Népszava hasábjain. Száz éve írtuk

A birodalmi gyűlésen gróf Westarp konzervatív képviselő fölvetette a kérdést: igaz-e, hogy Erzberger képviselő a múlt év decemberében a külügyi hivatal megbízásából Bécsbe utazott és ott politikai tárgyalásokat folytatott.

A külügyi hivatal vezetője azt válaszolta, hogy Erzberger nem kapott semmiféle megbízást, csak egyházi ügyekben utazott, de amikor visszajött — mint azt képviselők tenni szokták —, közléseket tett a külügyi hivatalnak.

A centrumpártnak a legutóbbi kölni röpülőtámadásra vonatkozó kérdésre a hadügyminiszter képviselője a következőket jelentette ki:

Német részről a hadizónán kívül eső városok ellen intézett röpülőtámadások beszüntetése az ellenséggel nem kezdeményezhető. A német birodalmi kormánynak sokkal inkább be kell várnia az ellenséges hatalmak javaslatait. Az ellenséges kormányok részéről idevágó javaslatokat még eddig nem tettek. Ha ez megtörténnék, akkor a német kormány lelkiismeretesen meg fogja vizsgálni. Egyidejűen megfontolnák a követelendő kompenzációkat, hogy a német érdekek kárt ne szenvedjenek.

Népszava 1918. június 8.

Szerző