Előfizetés

Kereszttűzben a művésznyugdíjak

Urbán Csilla
Publikálás dátuma
2018.01.19. 06:45
Fekete György, az MMA volt elnöke tavaly Kallós Zoltán néprajzkutatóval (jobbra) a Kossuth-díjak átadásán Fotó: Tóth Gergő
Azok a művészek, akik kritizálják a Magyar Művészeti Akadémiát, behódolnak-e, ha járadékot kérelmeznek tőle? - ilyen dilemma elé állította a kormányzat a művészeket.

Művészjáradékot kaphat élete végéig minden 65. évét betöltött, korábban magas elismerésben (pl. Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, Jászai Mari-díj) részesült művész. A pénz nem jár automatikusan, kérelmezni kell a Magyar Művészeti Akadémiától (MMA). A havi juttatás a nyugdíjminimum 4,25-szöröse, azaz havi 121 ezer forint. Az nem igényelheti, aki kap más, művészeti tevékenységhez kapcsolódó járadékot, azaz pl. az MMA tagja.

A járadékra jogosult, de az MMA-val szemben kritikus, pénzben korántsem fürdő értelmiségieket most az foglalkoztatja, lehet-e igényelni a művészjáradékot morális veszteség nélkül? A vitát Radnóti Sándor esztéta indította el az Élet és Irodalomban, aki kérelmezni fogja a járadékot. Szerinte a törvény nem diszkriminatív, mert mindegy, ki kitől és mikor kapta az adott elismerést, az MMA-nak pedig végrehajtó szerepe van, nem dönt arról, kinek ad pénzt. Írását azzal zárja: “azt persze ki-ki eldöntheti, hogy a pénzt élete megkönnyítésére vagy a Soros-terv előmozdítására használja.” A Facebookon erre reagált Hajdu István, a Balkon Kortárs Művészeti folyóirat főszerkesztője, aki ellenzi a járadék kérelmezését. Legfőbb kifogása, hogy az MMA egy “újabb, a megkerülhetetlenségének jelzésére alkalmas szerepet kap,” pedig a feladatot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság is elláthatná. A poszt alatt megosztott vita alakult ki és a Népszava is megkereste Radnóti Sándort és Hajdu Istvánt további kérdésekkel.

“Vannak helyzetek, amelyben nem lehet jól dönteni. Ilyen a művészjáradék kérdése, amely egy helyes elveken alapuló és régóta szükséges válasz a művészek gyakori öregkori elszegényedésének enyhítésére, s amelyet ugyanakkor a szabályozás a Magyar Művészeti Akadémiával való kapcsolatfelvétel, "kérelmezés" feltételéhez köt.” közölte Radnóti, aki szerint “a törvényalkotó hátsó szándékának felismerése a legitimáció ellen hat, amennyiben leleplezi ezt a szándékot, és azt is tisztázza, hogy az MMA minden látszat ellenére ebben a kérdésben csak egy beiktatott bürokratikus intézmény.” Cikkének végével kapcsolatban közölte: “arra utaltam, hogy mindenkinek, aki jogosult, rossz lelkiismeret és szégyenérzet nélkül föl kellene vennie a járadékot, de - mint más jövedelmekkel is szokás - aki jómódú, aki számára ez az összeg jelentéktelen, az fordíthatja valamilyen nemes célra, például a gyalázatos rágalom-ostrom alatt álló civilszervezetek támogatására.“ A facebookos kommentek között megjelent az a vélemény is, hogy az MMA-t tagságot kérve belülről is lehetne bomlasztani. Radnóti elmondta, “az MMA belülről való bomlasztását, amely valóban a kommunista párttagságot kérelmezők szokvány-ideológiáját idézi, agyrémnek tartom. Hogy lehet felvételt kérelmezni oda, ahol a volt elnök sajnálatosnak nevezte, hogy Konrád Györgyöt külföldön magyar írónak tartják? Az MMA egykor komolytalan baráti egyesületként indult, amelyet valamiféle frusztráció, bosszúvágy, kirekesztettség-érzés és hasonlók cementeztek össze.” Hozzátette: “Az MMA-t az alaptörvény legalizálta, tehát törvényesen működik. Ugyanakkor legitimációs deficittel küszködik: akadémikusai között kevés a jelentékeny művész, és a jelentékeny magyar művészek többségének nincs kapcsolata az MMA-val. Az MMA "kutatóintézetei" túlnyomórészt dilettáns dolgokkal foglalkoznak, és hihetetlen luxussal publikálnak szamárságokat.”

Hajdu Istvánt arról kérdeztük, mit szól ahhoz, hogy a felvett járadékot civil szervezeteknek utalják tovább? “Elképesztő naivitásnak (vagy még cinikusabbnak) tartom az ötletet. Egyrészt lélektanilag: ha már valaki eljut odáig, hogy vagy szükségből, vagy a talált pénz felett érzett örömből kérelmezi, majd felveszi a járadékot, még töprengjen is azon, hogy kinek, hogyan, esetleg milyen bontásban utalja tovább az összeget? De ha már felmerült ez az ötlet, akkor Radnóti miért nem arra szólít fel, hogy a kérelmezők jelöljék meg, kinek a javára mondanak le a járadékról? Nevezzen-nevezzünk meg néhány - nem politikai és nem egyházi szervezet -, s a „járadékosok" nyilatkozzanak, miszerint egyenesen azokhoz utalja át az MMA az összeget, s tegyen erről jelentést. Ez a javaslat is naivan utópisztikus, de nyilvános szolidaritást, felelősségvállalást jelezhetne.” Rákérdeztünk arra is, ha egy folyóirat az NKA-nál pályázik pénzre, az mennyire jelenti a kulturális támogatásokat aránytalanul elosztó rendszer igazolását? Szerinte “a nem politikai és kereskedelmi reklámokból élő folyóiratok máshonnan nem tudnak támogatást szerezni, így kényszerűen legitimálnak egy szisztémát, melyet még nem sajátított ki egészen a NER. Az MMA támogatásának elfogadása azonban már nem csak legitimálás, hanem szoros együttműködés is.”

A dilemma több mint elméleti és nem is aprópénzről szól: sok művész él minimális nyugdíjból, mivel pályájuk során nem volt nyugdíjat biztosító állásuk, a művészeti elismerések többsége pedig egyszeri díjazással jár.

Ókovács: rasszistának lenni nem lehet nagy élvezet

Publikálás dátuma
2018.01.18. 15:34
Fotó: Vajda József
A világ legelfoglaltabb operaházát vezeti újabb öt évig. Ókovács Szilvesztert közpénzről, munkaügyekről, a Porgy és Bess kapcsán felmerülő elvi kérdésekről kérdeztük.

- Két szélsőséges véleményt hallok önről: sokan isszák minden szavát, a másik véglet meg az, hogy Ókovács bolond, egyedül van a küldetéstudatával.

- Meglep mindkettő, mert nincs olyan vízióm, hogy mindenki torkán le kéne nyomni a műfajainkat, ha kívánja, ha nem. De hogy nyissuk ki az Operát a társadalom felé, az rendben van. Aki nem jön be, csak egy plakátot lát, annak is sejtenie kell, mi folyik odabenn. Abszolút értelemben sok közpénzt használunk fel 1200 művészünk és munkatársunk bérére, előadásokra, feldolgozzuk a múltunkat, még tévé- és rádióműsorokat is gyártunk, hogy a legkevésbé érdeklődők számára is csöppenjen le valami. Hogy dolgozunk, méghozzá szép, értékes és nagyszabású feladatokon. Meddőszórás biztosan van, mert mikor nincs, de legfeljebb operabolond vagyok.

- Meg lehet ennek a szükségességét értetni?

- Nem kell mindenkivel megértetni. Az opera nem tömegműfaj. Vajon a barokkban tényleg az lett volna? Vagy az ötvenes években, amikor egymillió nézője volt az Operának egyetlen évad alatt? Művi helyzet volt az. Most 604 ezer, ennél több nem létezik, hogy tud lenni. Sok közülük eleve bérletes, többször jön – legyen a valós szám évi kétszázezer. Ettől még értékes és érdekes, amit csinálunk, leszivárog az esztétikai, lélekformáló nyeresége máshová. Szerintem Magyarországra ráfér a kultúra.

- Azt mondja: abszolút értelemben nagyon sok közpénzből dolgoznak. Hadd legyek gonosz: arányos, hogy ilyen sokból?

- Jártunk a sokat szidott berlini építkezésen az Unter der Lindenen. Németesen gigantomán lett: a Staatsoper üzemházát összeköti egy föld alatti alagút, amelyben két kamion el tudja kerülni egymást. Elment rá 122 milliárd forint és 8 év, még most sincs kész teljesen. Az a színház kisebb, mint miénk, mégis, az Ybl-palotát ennek töredékéből próbáljuk kihozni. Ami pedig a működési költségünket illeti, az a vezető európai házak ötöde-hatoda. Abszolút értelemben lehet nagy szám, de fajlagosan szerény.

- Önök hol tartanak most?

- Az kormányzat eddig 45 milliárd forintra kötelezte el magát az Opera öt épülete kapcsán, összesen 90 ezer négyzetméterre, de 2023-ig szerintem még egyszer ugyanennyi kell, benne a zenekari centrumunkkal, az Emléktárral és az Erkel átépítésével is – és ebben 35 év elhanyagoltsága köszön vissza. Közben létesült 400 új álláshely, amely a kulturális szférában példátlan, de hisz mi vagyunk a legnagyobb intézmény. Az új pályázatom lényege, hogy végére érünk a fejlesztéseknek. Mert vége lett a repertoárcserének és magyar operák CD-boxba gyűjtésének is. Ha ebben az országban néhány évig kitart valaki a stratégiai döntések mellett azt parttalan bolondériának nézik? Nem az. A huzamosságban sok erő rejlik.

- Meséljen erről a huzamosságról!

- Az volt a terv, hogy szinte azonnal léptessük vissza a körforgásba a gyorsan és részben felújított Erkelt, járassuk be, majd három év múlva zárjuk be az Operaházat. A korszerűsítés derekára készüljön el az Eiffel Műhelyház, oda át lehet települni, s amikor az Operaház és az Eiffel is kész, felfuttatásuk után újra zárjuk be az Erkelt, és csináljuk meg rendesen. Másfél évre csuknánk be, 2022 decemberére kell kinyitni. Onnantól 25-30 évig elketyeg mindegyik – ha lesz pénz állagmegóvásra.

- Mivel nemrég renoválták, sokaknak talán kevéssé érthető, mi a gond az Erkellel.

- A színpadnyílástól hátrafelé le kell bontani, mert teljesen alkalmatlan modern operajátszásra, balettra. Építeni kell egy új színpadot, mellé oldalszínpadot, ennek a tetejére lehet felhúzni egy rendes balett-termet, házi színpadot, ki kell bővíteni a zenekari árkot és a színpadnyílást operaházi méretűre, klimatizálni szükséges, és modern trégertechnika kell a zsinórpadlásba, ha már süllyedő nem lehet. A nézőtér 1,2 milliárd forintos minapi felújítása nem vész kárba: egymilliónál is több látogatónk volt csak az Erkelben 2013 óta.

- Az Operaházból mit nem lehet kispórolni?

- A teljes alsó és felső gépezet kihagyhatatlan, azok gyakorlatilag megálltak, bár a halott keze még mozgott. És az akusztika. Nem arról van szó mindössze, hogy leveszünk egy csomó rongyot a páholyokból, hanem például le kell cserélni és átosztani a székeket. Amik amúgy moziszékek, semmi közük az eredetiekhez, most inkább okosítjuk őket. Nagyobb zenekari árok kell, annak áttörni a mellvédjét, lebontani az acélfödémet, amely most tartja a nézőtéri zsöllyét, és újraépíteni fa oszlopokon, hogy megint hangzó térként viselkedhessen. Zoboki Gábor fantasztikus anyagot gyűjtött össze. Olyan tervtárak nyíltak meg, amelyek senkinek. Korhű is lesz az új Operaház, mert Ybl vázlatait használjuk, de korszerű is, mert a jelenben élünk.

- Volt B-verzió arra az esetre, ha a novemberi Hugenották-premieren sztrájkba lépnek a dolgozók?

- Felhangoltattuk a zongorát, levettük a tetejét, és itt volt két korrepetítor, hogy eljátssza a darabot.

- És a szólisták?

- Amióta nem közalkalmazottak, csakis énekelni szeretnének. Ez jól mutatja, hogy mikor szól valami a kottáról, és mikor nézegeti valaki a paragrafusokat. Megbeszéltem Szikora János rendezővel, hogy attól függően, hány ember megy fel végül a színpadra, melyik énekkari részlet tud elhangozni és melyik nem, s ahol nagy lyuk lenne, oda bemegyünk, és elmeséljük, mi történik a darabban. Különleges esemény lett volna, de persze, sokkal jobb, hogy végül nem dőlt be senki a szakszervezeti demagógiának, és még a hergelésben élen járók is felvették a munkát. Az az igazság, hogy hétpróbás, de világszínvonalú társulattal dolgozhatunk, és ez téthelyzetben mindig megmutatja magát.

- Tehát az énekesek közalkalmazotti rendszerének 2012-es átalakítása javára vált a háznak?

- Egész biztosan. Aki ma színpadon van – nem kevés közülük –, a többszörösét keresi, másokat az Opera Nagykövete Programunkban évek óta alkalmazunk. És amikor szabad a művész, most tényleg szabad, nem kell rangrejtve, titokban énekelnie máshol. Mert ez is előfordult. Nem érzi azt sem, hogy ide tartozik, még sincs használva, hisz akkoriban sokan voltak állásban, de parkolópályán. Harminckét státuszos mellett vagy ötvenen énekeltek külsősként – és ez az ötven ember vitte az előadások négyötödét. Nonszensz.

- Miért nincs még új kollektív szerződés?

- A KSZ nem kötelező, tárgyalni kell róla, ha az egyik fél kéri. Tárgyalunk, ám nem fogunk olyat kötni, ami ellehetetlenítené a működést, mert az valamennyiünk elsődleges érdeke, az összes kollégáé. Egyébként pedig a kibicnek semmi se drága. Féléve kínlódnak a sztrájk megszervezésével, az előadások veszélyeztetése viszont olyan súlyos eset, mintha a masiniszta úgy sztrájkolna a MÁV-nál, hogy belevezeti az indóházba a mozdonyt. Tömény károkozás.

- A szakszervezeti vezető a munkarendre panaszkodott. Mi a gond?

- Arra hivatkoznak, hogy a színházi gyakorlat szerint próba délelőtt van, előadás este. Ez azonnal felületes olvasat, hiszen például matinék mindenhol vannak. De amíg Magyarországon egyetlen operaház van, az operai gyakorlatot mi határozzuk meg, nem a prózai színházak. Miért ne lehetne délután próbálni, ha ügyelünk rá, hogy a művészt ne írjuk ki tripla szolgálatra? Miért kellene figyelnünk, hogy odaér-e tanítani a főállásából, tőlünk, pláne, ha nem is engedélyeztette a különmunkát? Az Opera korábban rosszul fizetett, és a három nagy művészeti tár mintegy 500 tagja hallgatólagos szabadságot élvezett. Ennek ma még mindig fizetjük a részleteit: az illetmény sokat emelkedett, de a megkövült szabad(os)ságjogokat úgy kell levésni a működés útjából.

- Igaz, hogy ön megfenyegette a dolgozókat?

- Annyit mondtam: ha tényleg sztrájk lesz, megírom a miniszternek, hogy alakuljunk gazdasági társasággá, mert a közalkalmazási forma kormányozhatatlanná teszi az intézményt. Ha muszáj, három hónap alatt lezavarható egy csoportos létszámleépítés, onnantól az Operaház újranyitásáig az elbocsátottak teljes bérköltsége megspórolható. Ez a realitás: a nyugdíjig bebetonozottság érzése nem feltétlen fűti fel a minőség kazánját. De hál’ Isten, a kollégák józanok maradtak, senkit nem bocsátottunk el, hanem inkább értelmes munkát szerveztünk, sok külföldi utat és komoly bevételeket.

- A Bachtrack szerint a Magyar Állami Operaházban volt 2017-ben a legtöbb előadás. Bírható ez a terhelés?

- A terhelés a színházi üzem művészi részében törvényszerűen hektikus, de az Operaház bezárása után átlagban csökkent, ezt bármelyik zenekari muzsikus vagy díszítő megerősítheti. - Szeretnénk a rekreációra jobban figyelni, az Eiffelben lesz rekortán, többcélú sportpálya és edzőterem is. Napi két órát fizetünk minden művészünknek otthoni felkészülés címén – ez havi szinten egy teljes munkahét otthon. Lehetetlen elvárásokkal pedig nem foglalkozom. Hetven napos nyári üzemszünetet követelnek a külsős szakszervezeti vezetők: ha a Bécsi Filharmonikusok is így gondolnák, nem létezne Salzburg, de Bayreuth és a többi nívós nyári fesztivál se, ám a vasút felől érkező fővezérnek hiába magyarázom, nem azonosak az inerciarendszereink. Ezért nem számítok gyors megállapodásra, de a nézőink, sőt, a dolgozóink számára is irreleváns ez a csata, eredményesen tudunk működni a törvények alapján, minden statisztikánk ezt igazolja.

- A Porgy és Besst a Gershwin-jogtulajdonosok akarata szerint köti az all black cast szabálya, azaz csak afro-amerikai énekesek adhatják elő. Ez a szereposztás ismeretében nálunk nyilvánvalóan nem így lesz. Hogyan lehetséges ez?

- Olyan szerződéspéldányt küldtek, amelyben nem szerepelt az a bizonyos kitétel, hát gyorsan aláírtuk. Reménykedtünk, hogy feladták New Yorkban ezt a stupid, rasszista elvet. Visszakoznának, de jogilag már késő.

- Lesz, lehet ennek jogi következménye? Nem lesz óriási nemzetközi botrány belőle?

- Ha lesz, nem nekünk kell restellnünk, az előadásokat pedig biztosan eljátsszuk. Hogy is van az, hogy egy fehér bőrű, manhattani zsidó zseni megír egy művet, amelyben a halála után 46 évvel, 1983 óta már nem is szerepelhetne a saját darabjában? Mert annyira a feketéké? Miközben George Gershwin írta? Ha kártérítési perre kerülne sor, kifejezetten kínos lenne azt feszegetni, mekkora kár érte a jogtulajdonosokat attól, hogy fehér és nem fekete torokból hangzott fel Budapesten a Summertime… Sem a tiltás ténye, sem az esetleges per nem nekünk ciki, nettó rasszistának lenni nem lehet nagy élvezet.

- Mit gondol a szabályról? Célravezető? Kontraproduktív?

- A kettős mérce kifejlett példánya. Ha most kijelentenénk, hogy a Magyar Állami Operaház a jövőben Mozart-darabok kapcsán csak Közép-Európában őshonos művészek kitűzését tartja lehetségesnek, olyat kapnánk a nyakunkba, hogy meg is érdemelnénk. De Amerikában még ezt is lehet. Mindenesetre jó kis ingyen reklámot kapunk az őszi New York-i vendégszereplésünk előtt – és még igazunk is van!

Névjegy
ÓKOVÁCS SZILVESZTER - Operaénekes, zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós műsorvezető, 2010-2011-ben a Duna TV vezérigazgatója, 2011-től a Magyar Állami Operaház kormánybiztosa, majd főigazgatója.Koncerten emlékeznek Fábián Julira

Ingyenes koncerten emlékezik a decemberben fiatalon elhunyt Fábián Julira a hazai dzsessz színtér színe-java január 28-án a Budapest Jazz Clubban (BJC) - informál az MTI.

A Harmónia Jazzműhely estéjén a fellépők között lesz Bencze Alma, Berki Tamás, Cseh Balázs, Gereben Zita, Gyárfás István, Hajdu Klára, Horváth Cintia, Jász András, Kanizsa Gina, Karosi Júlia, Kész Petra, Kovács Linda, Lakatos Ági, Milosevits Mirko, Molnár Enikő, Mujahid Zoltán, Palágyi Ildikó, Pápai Zsanett, Sárik Péter, Soós Márton, Szőke Nikoletta, Urbán Orsolya és Vörös Niki - olvasható a BJC oldalán.

Mint írták, a koncertre a regisztrációs helyek már elkeltek, további ingyenes belépés regisztráció nélkül a BJC kávézójába és bisztrójába lehetséges, ahol a koncertet élőben közvetítik.

Fábián Juli december 16-án hunyt el rákbetegségben. Az énekesnő, dalszerző, dalszövegíró 37 éves volt. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva a dzsessz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz tanszakán végzett Fábián Juli pályafutása első éveiben rendszeres vendége volt a Gyárfás István Triónak, több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. 2005-ben szerepelt az elektronikus zenét játszó Erik Sumo Bandban, 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb nyolc énekese közé jutott. Öt éven át énekelt a Barabás Lőrinc Eklektricben, de készített lemezt a Fábián Juli Jazz Riff-fel, Sárik Péter zongoristával és Zoohackerrel is.