Előfizetés

A liberalizmus halott, de legalábbis erősen gyengélkedik.

Publikálás dátuma
2016.04.18. 08:27

New York Times

A lap kommentárja szerint a liberalizmus halott, de legalábbis erősen gyengélkedik. Pedig negyedszázada még úgy látszott, hogy győzedelmeskedett a totalitárius utópiák fölött, ám most ostrom alatt áll, kívülről és belülről egyaránt. A cikk szerint megjelent a színen a nacionalizmus és a tekintélyelvűség, hogy új formában ellenőrizze és a manipulálja az emberi jellem gyenge vonásait. A józan ésszel szemben álló erők napjainkban mindenütt jelen vannak, Amerikában, Oroszországában, Franciaországában. Az autoriter rendszerek egyre jobban megerősödnek, Moszkvától Budapesten és Varsón át, Pekingig, a liberalizmus ugyanakkor kénytelen visszavonulni. A fokozódó egyenlőtlenségek miatt új fajta türelmetlenség és elutasítás jelentkezik a társadalomban. Lehet, hogy a liberalizmus csak annyit ér, mint egy harci kiáltás, ám az emberi méltóság és tisztesség számára nincsen nála fontosabb.

Röpiratterjesztésért 14 napi fogház és 80 pengő pénzbüntetés

Publikálás dátuma
2016.04.18. 08:25

Népszava, 1928. április 18.

A „Proletárok, sorakozzatok!" című röpiratból 1926 szeptember havában Motzen Antal és Köck Jenő budafoki elvtársak néhány példányt kivittek Budafokra és abból egynéhányat elvtársaink között szétosztottak, mielőtt még a vizsgálóbíró a röpirat lefoglalását elrendelte volna. Egy budafoki kisiparos följelentésére az ottani rendőrség nyomozást indított, a kéznél levő röpiratokat - fönti két elvtársunknál - lefoglalta, a pestvidéki ügyészség pedig elvtársaink ellen sajtórendőri vétség miatt bűnvádi eljárást indított. Az ügyben most kedden tartotta meg a pestvidéki törvényszék Székely-tanácsa Budafokon a főtárgyalást, amelynek eredményekén Metzen Antal és Köck Jenő elvtársainkat bűnösnek mondotta ki sajtórendőri vétségben azért, mert a fönti röpiratot, tudva, hogy a vizsgálóbíró ezt lefoglalta, meg nem határozható példányszámban terjesztették és ezért Metzen Antalt 11 napi fogházbüntetésre, Köck Jenőt pedig 80 pengő pénzbüntetésre ítélte el. A vádat képviselő főügyészhelyettes az ítéletben megnyugodott, míg Metzen Antal a bűnösség megállapítása miatt föllebbezést jelentett be. Köck Jenő elvtárs az ítéletben szintén megnyugodott.

Röpiratterjesztésért 14 napi fogház és 80 pengő pénzbüntetés

Publikálás dátuma
2016.04.18. 08:25

Népszava, 1928. április 18.

A „Proletárok, sorakozzatok!" című röpiratból 1926 szeptember havában Motzen Antal és Köck Jenő budafoki elvtársak néhány példányt kivittek Budafokra és abból egynéhányat elvtársaink között szétosztottak, mielőtt még a vizsgálóbíró a röpirat lefoglalását elrendelte volna. Egy budafoki kisiparos följelentésére az ottani rendőrség nyomozást indított, a kéznél levő röpiratokat - fönti két elvtársunknál - lefoglalta, a pestvidéki ügyészség pedig elvtársaink ellen sajtórendőri vétség miatt bűnvádi eljárást indított. Az ügyben most kedden tartotta meg a pestvidéki törvényszék Székely-tanácsa Budafokon a főtárgyalást, amelynek eredményekén Metzen Antal és Köck Jenő elvtársainkat bűnösnek mondotta ki sajtórendőri vétségben azért, mert a fönti röpiratot, tudva, hogy a vizsgálóbíró ezt lefoglalta, meg nem határozható példányszámban terjesztették és ezért Metzen Antalt 11 napi fogházbüntetésre, Köck Jenőt pedig 80 pengő pénzbüntetésre ítélte el. A vádat képviselő főügyészhelyettes az ítéletben megnyugodott, míg Metzen Antal a bűnösség megállapítása miatt föllebbezést jelentett be. Köck Jenő elvtárs az ítéletben szintén megnyugodott.