Előfizetés

Ideiglenes rendkívüli támogatást kaphatnak a tejtermelők

A tejtermelők ideiglenes rendkívüli támogatást kaphatnak a földművelésügyi miniszter rendelete alapján.

A Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent jogszabály szerint azon tejtermelő, aki a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására jogosult volt, vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást kaphat a 2015. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási tejkvóta, illetve közvetlen értékesítési tejkvóta után.

A jövedelempótló támogatás mértéke 15 forint kilogrammonként.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal küldi el a támogatási kérelmek formanyomtatványát 2016. április 11-ig a tejtermelőknek, akiknek azt a kézhezvételtől számított nyolc napon belül kell kitöltve, postai úton benyújtaniuk a hivatalnak. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő.

OTP Faktoring - Gyenge panaszkezelésért többmilliós bírság

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) fogyasztóvédelmi célvizsgálat keretében megvizsgálta az OTP Faktoring Zrt. tevékenységét abból a szempontból, hogy annak panaszkezelési szabályzata és gyakorlata megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A közlemény szerint a jegybank eljárása során megállapította többek között, hogy a pénzügyi vállalkozás a vizsgált időszakban közel egy hónapig nem, vagy hiányosan rögzítette a telefonos panaszkezelés során történt beszélgetéseket, elmulasztotta közölni az ügyféllel a panasz azonosítására szolgáló adatokat, s több esetben nem vagy csak hiányosan vette fel a jegyzőkönyveket.

További jogszabálysértést követett el az OTP Faktoring Zrt. azzal, hogy a panaszkezelési nyilvántartást hiányosan vezette. Egyes esetekben ugyanis az nem, vagy nem megfelelően tartalmazta a panasz rendezésének határidejét, a felelős személy megnevezését, valamint a panasz érkeztetésének időpontját. A nyilvántartási hiányosságok mellett a korábbi panaszkezelési szabályzatai sem feleltek meg maradéktalanul az előírásoknak, mivel nem szerepeltetett benne több, jogorvoslati lehetőséggel kapcsolatos törvényi előírást, illetve az 5 percen belüli élőhangos bejelentkezésre vonatkozó szabályt sem.

A feltárt hiányosságok nyomán az MNB ma közzétett fogyasztóvédelmi határozatában a vonatkozó panaszkezelési jogszabályok betartására kötelezte a vállalkozást, s a jogsértések miatt 7,8 millió forint bírságot is kiszabott. A bírság összegének meghatározása során a jegybank kiemelten vette figyelembe, hogy a panaszkezeléssel összefüggő előírások elsődleges fogyasztói jogokat fogalmaznak meg, s kizárólag ezek maradéktalan betartásával oldhatók meg hatékonyan és gyorsan az ügyfélproblémák.

Súlyosító körülményként értékelte az MNB, hogy a feltárt hiányosságok nagyszámú ügyfelet érintettek, a telefonos panaszok rögzítésében jelentkező hiba különösen hosszú időn keresztül állt fenn, s a vizsgált panaszok közel egytizedénél történt késedelmes válaszadás. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor az OTP Faktoring Zrt. együttműködő magatartása, valamint a hiányosságok azonnali kiküszöbölésére tett intézkedése.

A "láthatatlan és fizetetlen munka" nehéz terhei

Publikálás dátuma
2016.04.05. 14:46
Illusztrációk/Thinkstock
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérése szerint a népesség átlagosan több időt fordít fizetetlen munkára, mint fizetettre  – előbbire 214, utóbbira 164 perc jut egy nap.

 A 2009/2010. évi időmérleg alapján a magyar lakosság egy év alatt csaknem 11 milliárd óra fizetetlen munkát végzett saját vagy más háztartás számára illetve önkéntes munkaként, ami egy magyarországi lakosra vetítve – beleértve a csecsemőket is – nyolcórás munkanappal számolva mintegy 130 munkanapnyi munkát jelent. Ez számottevő az ország teljesítményében is: e munka figyelembevételével a GDP értéke 23%-kal magasabb lenne 2010-ben.

Illusztrációk/Thinkstock

Illusztrációk/Thinkstock

A KSH a láthatatlan munka napjának alkalmából – mely minden április első keddje – „A háztartási munka értéke, háztartási szatellitszámla Magyarországon” című kiadványában mutatja be a fizetetlen háztartási munka (úgynevezett láthatatlan munka) mérésének módszereit: miként lehet statisztikai adatokkal leírni, a hagyományos módszereken túlmutatóan mérni és láthatóvá tenni azon embertársaink teljesítményét, akik pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak a háztartásban, illetve önkéntesként. A láthatatlan munka napjának célja, hogy felhívja a figyelmet a háztartásban elvégzett munka mennyiségére és értékére.