Cserbenhagyottak és cserbenhagyók

Kiveszőben van a szolidaritás, az együttérzés a jogfosztottakkal, elesettekkel. Mintha tilalmas vagy szégyen volna emberségesnek lenni, a jogukat védelmezők mellé állni. Valami bénultság sújtja a demokratikus ellenzék pártjait is. Nincs az a jogfosztó vagy a lakosság érdekeit sértő intézkedése a kormányzatnak, amely kiváltaná a lakosság tiltakozását. Ha mégis meghirdetnek civil szervezetek egy-egy utcai megmozdulást, a demokrácia hazai hívei menten elfordulnak.  Az ellenzéki pártok - mióta már! -  egymással vannak elfoglalva. A szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel a látszat kedvéért beérik egy halk berzenkedéssel. Egzisztenciális félelem, beletörődés, alattvalói mentalitás bénítja az emberek cselekvőképességét? A 2012. telén lezajlott országos diáktüntetés idején sem a pedagógusok, sem szakszervezeteik nem álltak ki a diákok követelései mellett. Valami hasonló történt 2014-ben Kishantoson. Az európai hírű biogazdaság zöldellő vetését kiszántották az új földesurak, de a parasztság és az érdekvédelem néma maradt  ("Kunyhói mind hallgatva, mint / megannyi puszta sír"). És ez történik napjainkban az egészségügyben. Orvosaink egységes és erélyes föllépés helyett a kivándorlást választják, miközben a betegek órákon keresztül toporognak a zsúfolt rendelőkben, vagy hónapokig fohászkodnak műtétre várva. És amikor - a gyógyintézetek langyos közegében megjelenik egy 21. századi magyar Jeanne D'Arc, magára hagyva, egyedül vállalja a küzdelmet a betegek, az ápolók és orvosok érdekében a hatalommal összekacsintó szakszervezetek, szakmai szövetségek és kamarák gáncsoskodása ellenében. Most újabb merénylet készül, ezúttal a falusi lakosság ellen. Az állami földek privatizációjával új földbirtokos arisztokráciát ültetnek majd a parasztság nyakára. Hovatovább megint megjelenik magyar földön a cselédség és zsellérség. Az önállóságuktól megfosztott, és a kormánytól függő önkormányzatoknak kiszolgáltatott falusi lakosság munkát, segélyt, megrendelést csak akkor kap, ha együttműködik a hatalommal, de legalábbis befogja a száját. Íme, a  feudális tized és robot mai formái. A vidék hallgat, az uralkodó klán tobzódik. A demokratikus ellenzék elengedte a vidéki emberek kezét, és nem lát túl a városok határán. 

Szerző