Előfizetés

PÖCS-ök ellenőrzik a tanárokat

Juhász Dániel
Publikálás dátuma
2015.09.25. 07:12
Portfóliókészítés és a szakfelügyelet után jöhet az önértékelés – nem túl vidám kilátás FOTÓ: THINKSTOCK
Pedagógus Önértékelési Csoportok jönnek létre az iskolákban, feladatuk a belső tanári ellenőrzések lebonyolítása lesz. Az Oktatási Hivatal a munkához kézikönyveket is készített, a tanárokat egyebek mellett az alapján kell majd vizsgálni, mennyire hűek a nemzeti alaptantervhez. 

A magyar közoktatás minőségének javítását tűzte ki célul a kormányzat az iskolákra és a pedagógusokra is jelentős adminisztratív terheket rovó új minősítési rendszer bevezetésével, amelyben a tanároknak nemcsak a porfóliójukat kell időben elkészíteniük és szakfelügyeleteken is át kell esniük, de az intézményekben belső önértékelést is el kell végezni. Az Oktatási Hivatal (OH) általános iskolákra vonatkozó kézikönyve szerint ez három részből fog állni: az egész intézmény, a vezető és a pedagógusok önértékeléséből. Az ellenőrző-értékelő munkát minden iskolában a Pedagógus Önértékelési Csoportnak (PÖCS) kell elvégezni, melynek tagjait az intézményvezető nevezi ki.

A PÖCS-ök feladatai közé tartozik az önértékelési procedúra megtervezése, előkészítése, a tapasztalatok, eredmények továbbítása az OH felé. A kézkönyv szerint az értékelés során figyelembe kell venni:

- az oktatók felkészültségét,

- a pedagógiai folyamatok hatékonyságát,

- értékelni és elemezni kell a diákok személyiségfejlődését,

- a tanárok elkötelezettségét a szakma iránt.

Az ellenőrző csoportoknak vizsgálniuk kell, hogy

- az adott tanár mennyire neveli diákjait önálló gondolkodásra,

- figyelembe veszi-e a diákok eltérő társadalmi, kulturális hátterét,

- szakmai szinten mennyire tud együttműködni más iskolák oktatóival.

Az önértékelés dokumentumelemzés (napló, óratervek), megfigyelés (óralátogatás), interjúk és kérdőívek készítése útján zajlik. A kérdőíveken a tanároknak egymást is értékelniük kell, például az alapján, hogy szerintük az ellenőrzött kolléga mennyire tartja magát a nemzeti alaptanterv követelményeihez, alaposak-e a dokumentációi, vagy hogy örömmel tanít-e. A vizsgálódás során a "laikus iskolahasználók" véleményére is kíváncsiak, a szülőknek eljuttatott kérdőíveken olyan kérdésekre kell választ adni, mint hogy mennyire hiteles és példaadó az adott pedagógus, vagy hogy mennyire tartják igazságosnak a számonkéréseket.

- Az oktatás minőségének ellenőrzése, szükség esetén javítása fontos és támogatandó dolog, csak nem úgy, ahogy azt a jelenlegi kormányzat elképzeli. A minőségbiztosítás, egy iskolai önértékelési kultúra kialakításának igénye már az ezredforduló idején felmerült. Az önértékelés szabályairól, folyamatáról ekkor egy szakmailag autonóm nevelőtestület rendelkezett az iskolákban, ebben a kontextusban ez egy progresszív dolog volt - mondta Trencsényi László.

A Magyar Pedagógiai Társaság elnöke szerint jól működött az autonóm szakmai önértékelés rendszere, nem volt szükség központi előírásokra, az új köznevelési rendszer azonban semmissé tette a minőségbiztosítás korábbi jogszabályi előírásait. - Teljesen érthető, hogy a mostani kormányzás az önszerveződésre épülő minőségbiztosítást kiiktatta, ma a fülölről jövő, megkérdőjelezhetetlen állami irányítás dívik. Ha megszűnik az autonómia, az egész rendszer visszájára fordul - véli Trencsényi.

Itt az éneklő bizottság
Megalakult a Mindennapos Éneklés Bizottsága, a csütörtökön létrejött munkacsoport a mindennapos éneklés megújítását tűzte célul. A testület szakmai javaslatot tesz arra, hogy az iskolai kórusok „védett időben” énekelhessenek, emellett felmérést készít arról, mikor és milyen erőforrások bevonásával válik elérhetővé, hogy az ének-zene tárgyat csak szaktanár taníthassa az iskolákban. A testület tiszteletbeli elnökévé Kodály Zoltánnét, a bizottság operatív vezetőjévé pedig Hoppál Péter kultúráért felelős
államtitkárt választották meg.

Rompuy: több Európát!

A menekültválság kezeléséhez "nem a kevesebb, hanem a több Európa" megteremtésén keresztül vezet az út, vagyis az uniós tagországoknak nem külön-külön, hanem együttesen kell keresniük a megoldást - mondta Herman Van Rompuy, az Európa Tanács volt elnöke csütörtök este Brüsszelben, a bajor Hanns Seidel Alapítvány és a kereszténydemokrata kötődésű Martens Központ közös rendezvényén, Bajorország EU-képviseletén.

A veterán belga politikus, aki nemrégiben az Európai Politikai Központ (EPC) nevű, tekintélyes brüsszeli kutatóintézet elnöki tisztségét vette át, a menekültválság kapcsán azt hangoztatta, hogy "a monokulturális társadalmak ideje lejárt", az európai társadalmak kulturális értelemben sokszínűek, de vannak közös értékek, amelyeket ebben a sokszínűségben is őrizniük kell, és e közös értékek egyik fontos eleme a mások iránti tolerancia. "A mérsékeltek forradalmára van szükségünk" - mondta Herman Van Rompuy, az uniós országok csúcsvezetői testületének egykori vezetője.

Kitért arra is, hogy egyértelműen meg kell különböztetni egymástól a puszta életüket féltő, háborús övezetekből érkező menekülteket és a gazdasági okokból útnak indulókat. Az utóbbiaknak csak nagyon korlátozott mértékben juthat hely Európában - állapította meg.

Hangsúlyozta, hogy a menekülthullám megszüntetése érdekében törekedni kell a szíriai béke helyreállítására. A nyugati hatalmak esetleges szíriai katonai beavatkozása veszélyeket hordozna magában - vélekedett. Szerinte a szíriai helyzet megoldásához nem csak az Egyesült Államok, hanem Oroszország közreműködése is nélkülözhetetlen.

Szlovéniát meglepte a magyar kerítés

Szlovéniát meglepte a magyar kerítés a magyar-szlovén határon, amelynek építéséről Magyarország előre nem értesítette Ljubljanát - jelentette ki Bostjan Sefic, a belügyminisztérium államtitkára csütörtökön.

Az éjszaka folyamán vettük észre az aktivitást a magyar határon, amikor elkezdték odaszállítani a drótokat és az anyagokat - mondta. Magyarország a kerítés építésről csak később értesítette Ljubljanát - tette hozzá.

Vesna Györkös Znidar belügyminiszter a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy több együttműködést várt volna egy szomszédos országtól. Közösen kellett volna megállapodni a menekültválság kezelését illetően - szögezte le.

A belügyminiszter kapcsolatba fog lépni magyar kollégájával annak érdekében, hogy megbeszéljenek egy találkozót.
Karl Erjavec külügyminisztert meglepte, hogy Magyarország nem értesítette Szlovéniát a kerítésépítés tervéről. A külügyminisztérium figyelemmel kíséri a fejleményeket, és felvette a kapcsolatot Magyarországgal - mondta.

Szlovénia egy héttel ezelőtt ideiglenes határellenőrzést vezetett be a Magyarországgal közös határán, mivel attól félt, hogy a migránsok Magyarországról Szlovénián keresztül próbálnak majd meg Ausztriába jutni, ami ez idáig nem történt meg.