Moszkva-Budapest tengely

Az Adevǎrul néven megjelenő román országos napilap Dan Dungaciu akadémiai doktor közreműködésével mintegy leltárt készített azokról a folyamatokról, amelyek Magyarország és Oroszország kapcsolatrendszeréhez fűződnek. Átvitt értelemben az elemzés bizonyos részletei azokra a kérdésekre is rávilágítanak, amelyekről a román értelmiség diskurzusa a hazánkat és a romániai magyar nemzeti kisebbséget érintően is folytatódik.

A fenti leltár napjainkban még kiegészül a Moldáviai választásoknak a térség államait érintő, s a Déli Áramlat leállításának váratlan következményeivel és más változásokkal is. Később is tanúi lehetünk annak, hogy a szomszédos országban részletekbe menően figyelemmel kísérik a hazánkat érintő fejleményeket. Ezek között az új román államfő megválasztása következtében kialakuló újabb fejlemények is árnyaltabb megvilágításban mutathatják be szomszédainknak hazánk külpolitikai téren követett magatartásával és általában a a magyarokkal kapcsolatos helyzetértékelését.

Szerző