Mi lesz a Pető Intézettel?

Publikálás dátuma
2014.06.25. 15:50
Fotó: K2 PRESS, Népszava
Írásbeli kérdéssel fordult a napokban az emberi erőforrás miniszterhez Szabó Tímea. Az Együtt-PM társelnöke azt tudakolja Balog Zoltántól, mi lesz a világhírű Pető Intézettel, amely súlyos pénzügyi válságba került tavaly, miközben a szakmai stáb pénzügyi visszaélés gyanújába keveredett, a szakmai színvonal fokozatos romlása mellett. Szabó emlékeztetett: az intézmény felsőoktatási akkreditációja során a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) súlyos hiányosságokat talált, emiatt pedig 2012-ben monitor vizsgálatot rendelt el, melyre információink szerint csak most júniusban fog sor kerülni.

Szabó az e témában készült cikkünk megjelenése előtt fordult Balog Zoltánhoz, így nem tudhatta, amit mi már megírtunk: csak ezen a hétfőn, azaz június 23-án ment el a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetébe (MPANNI) az a látogatóbizottság, amely az ott folyó konduktorképzés intézményakkreditációs vizsgálatát végzi.

Emlékezetes: a MAB elnöke még áprilisban tájékoztatta lapunkat arról, hogy folytatódik a monitor vizsgálat a Petőben, miután ismételt látogatóbizottságot rendeltek az intézetbe. Balázs Ervin akkor még azt mondta, várhatóan májusban látogatják meg az intézményt, és reményét fejezte ki, hogy még ebben a tanévben ismét napirendre kerülhet az MPANNI ügye a MAB ülésén. Ám, miután a látogatásra több mint egyhónapos csúszással kerül sor, a MAB pedig őszig már csak július 4-én ülésezik, szinte kizárt, hogy elkészüljön időben a látogatóbizottság jelentése.

Őszig tehát várhatóan tovább csúszik az intézményakkreditáció ügye, ami már csak azért is érdekes, mert - mint korábban megírtuk - az eljárás 2012 óta húzódik. Az intézmény konduktor alapképzési szakjára ugyanis a MAB 2017. december 31-ig hatályos akkreditációt adott ki, miközben az intézményakkreditáció, azaz a minőséghitelesítés 2016 végéig szól úgy, hogy a testület maga is megállapította: az MPANNI számos követelménynek nem felel meg. Éppen ezért indították el a monitor vizsgálatot, melyre tehát továbbra sem kerül pont.

Eközben az Orbán-kormány benyújtotta a parlamentnek a törvényjavaslatot, mellyel tisztán állami fenntartású főiskolává válhat az MPANNI, a hozzátartozó köznevelési intézmény pedig gyakorlóiskolává alakul. . A fenntartó kft megszűnésével ugyanis új intézményként jön létre a Pető András Főiskola, ugyanakkor információink szerint más szervezeti átalakulást nem tervez a kabinet. Így nem tudni, az államosítás megoldja-e az intézmény problémáit és működési zavarait, melyet a jelenlegi vezetőséget érintő visszaélési-gyanúk csak fokoztak.

Most Szabó Tímea 12 kérdést tett fel az illetékes tárcavezetőnek az ügyben, melyeket az alábbiakban változatlan formában közlünk:

- Hogyan lehet kibocsátani egy felsőoktatási intézmény akkreditációját 2016-ig úgy, hogy súlyos hiányosságokat tárt fel a bizottság és ezek pótlására, javítására felszólítják az intézményt és ennek ellenőrzésére külön monitoring eljárást kezdeményeznek?

- Hogyan lehetséges az, hogy a monitoreljárás során megkövetelt javításokat, módosításokat, pótlásokat egy intézmény három évig nem hajtja végre és ennek ellenére sem függesztik fel az akkreditációját, újabb haladékokat adnak, miközben az intézmény és annak vezetése nem képes teljesíteni a követelményeket?
- A szokványos háromfős bizottság helyett a MAB mindössze két főt küld az intézménybe. Mi ennek az oka?
- Milyen szakterületeket képvisel a két tag, van-e minősített rehabilitációs és neurorehabilitációs képesítésű tag?
- Miért mindössze egy hónapos vizsgálatot rendeltek el?
- Az intézmény számos követelménynek nem felel meg, így hogy kaphatta meg a konduktor alapszak akkreditációját, ráadásul az Intézményfejlesztési tervben megfogalmazottakat az MPANNI nem teljesítette?
- Hogyan lehetséges az, hogy a konduktív rehabilitációs tevékenység, mint egészségügyi eljárás nincs befogadva és szabványosítva, így nem áll egészségügyi finanszírozás, továbbá az EMMI egészségügyért felelős államtitkárságának ellenőrzése alatt?
- A konduktorképzés miért nem egészségügyi, egészségtudományi képzés?
- A végzett konduktorok mozgásfejlesztési tevékenységüket miért nem szakorvosok felügyelete mellett végzik (hisz gyakori a számos társult betegség)?
- A képzés köznevelési területei nem állnak az SE Gyógypedagógiai Kar szakmai ellenőrzése alatt, míg a konduktorok köznevelési tevékenysége gyógypedagógiai ellenőrzés alatt. Miért van ez?
- Az intézménytől korábban megvonták a tanító, óvodapedagógus diploma kiadásának jogát, így nem pedagógus végzettségűek. Akkor mégis hogyan kerülhettek átsorolásra a pedagógus életpálya modellbe?
- Hogyan biztosítható a Budapesten folytatott projektekben az orvos-szakmai felügyelet a külföldi gyermekek számára, illetve, ki biztosítja ugyanezt a felügyeletet a külföldön futó projektekben?

Balog Zoltánnak jövő hétig van ideje az írásos válaszadásra, hiszen a Házszabály értelmében a minisztereknek 15 napjuk áll rendelkezésre a képviselői kérdésekre történő reagálásra.

B.I.M.

Szerző

Könyveket vittek Semjén Zsoltnak a Fiatal Liberálisok

Publikálás dátuma
2014.06.25. 15:36
Fotó: Fiatal Liberálisok
A Magyar Liberális Párt ifjúsági tagozatának (FiLi) tagjai ma Semjén Zsolt hivatalánál jártak, és egy könyvcsomagot vittek a miniszterelnök-helyettesnek. A Liberálisok a hétvégén tett, meleg emberekkel kapcsolatos kijelentései miatt már korábban nyílt levelet írtak és találkozót kezdeményeztek Semjén Zsoltnál. A mai látogatással arra akarták felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban Semjén Zsolt kijelentési mellett már több olyan kormányzati megnyilvánulás is történt magas pozícióban levő, kormánypárti politikusoktól, amelyek a sértőek a meleg közösségre, és olyan irányban befolyásolják a magyar közvéleményt, hogy az emberek elutasítóak legyenek a homoszexuálisokkal szemben.

"A FiLi tagjai arra kérték a miniszterelnök-helyettest, hogy kezdeményezzen párbeszédet a meleg-szervezetekkel, legyen bátor újragondolni a véleményét és változtatni azon. Úgy vélik, a pénteken kezdődő Budapest Pride fesztivál rendezvényei remek alkalmat biztosítanak arra, hogy a kormánytagok, a kabinet tisztségviselői közelebbről megismerjék az LMBTQ közösséget, és meglássák: a homoszexuálisok nem "aberráltak". A küldöttség arra kérte a magyar kormány tagjait, köztük Kerényi Imrét és Semjén Zsoltot, hogy jöjjenek el a július 5-én esedékes melegfelvonulásra is.

A delegációt a KDNP-frakció egyik munkatársa fogadta, akinek a FiLi-tagjai átadták a Semjén Zsoltnak szánt ajándék könyveket, melyek homoszexuális írók művei (többek között Truman Capote: Hidegvérrel c. világhírű műve és D. H. Lawrence: Szerelmes asszonyok c. regénye). Ezzel szeretnék bizonyítani, hogy egy művészi alkotás nem értéktelenebb attól, hogy egy olyan ember írta, aki a saját neméhez vonzódik.

Semjén Zsolt délután válaszlevélben reagált a FiLi tagok látogatására és korábbi nyílt levelükre, mely így szól:

Az Alaptörvény alapvetésével, - amely védeni rendeli az egy férfi egy nő életszövetségén alapuló házasságot és a családot - ellentétesek az Önök törekvései. Az Önök szempontjaihoz a mostani magyar jogszabályok viszonyulása több mint méltányos. Az Önök által felvetettekhez engedjenek meg két megjegyzést. Ha "feladnánk" a természet rendjén nyugvó, egy férfi egy nő meghatározását, és azt kiterjesztenünk pl. két férfira vagy két nőre, nem tartanák-e ezt diszkriminatívnak más formációk vonatkozásában? Pl. a több nejűséggel szemben? Ha a "férfi, nőt" feladjuk, az "egyet" miért nem? Ezt fogalmaztam meg plasztikusan úgy, hogy ha két férfi házasodhat, akkor három miért nem? Hol van akkor a házasság határa? Továbbá a Magyar Állam nem azért védi és támogatja anyagilag és erkölcsileg a házasság és a család intézményét, hogy az állampolgárok "szexuális önmegvalósítását" finanszírozza, hanem azért, mert itt születik és nevelkedik fel a gyermek, aki fenntartja a társadalmat és a nemzetet.

A téves vélemény esetében meg kell különböztetnünk a tévedést, amivel vitába szállunk és a vélemény jogát, amit tiszteletben tartunk. Ennek szellemében mondok ellent törekvéseiknek és maradok személyük iránt tisztelettel."

Szerző

Szocialista indítványra rendkívüli ülés lesz a Városházán

Rendkívüli ülés tart pénteken a Fővárosi Közgyűlés, a testület összehívását kilenc szocialista és egy független képviselő indítványozta egyebek mellett az önkormányzati választási rendszer módosítása miatt. A budapest.hu oldalon közzétett meghívó szerint péntek este hét órakor kezdődik a testület rendkívüli ülése.

A dokumentumhoz mellékelt kérelem szerint a közgyűlés összehívását azzal indokolták az indítványozók, hogy az önkormányzati választási rendszer módosítása "jelentős hatással lesz a fővárosi önkormányzat működésére, továbbá Budapest hosszú távú, homogén, egységes rendezőelvek mellett történő fejlődése is veszélybe kerülhet".

A kockázatok feltárása és az érintett Fővárosi Közgyűlés javaslatának megfogalmazása érdekében az ülés összehívása halaszthatatlan, a közgyűlés döntésének elmaradása miatt az önkormányzatot súlyos hátrány érheti - olvasható a június 11-ei keltezésű kérelemben.

Az összehívást azzal is indokolták, hogy a hírek szerint a fővárosi önkormányzat gazdasági társaságait - a Főkert kivételével - állami tulajdonba akarja venni a kormány. "Ezeket a híreket sem a kormányzat, sem a főváros vezetése nem cáfolta meg, ezért az ügy hordereje miatt javasoljuk egy egységes önkormányzati álláspont kialakítását" - írták. Ugyancsak szükséges szerintük álláspont kialakítása egyes minisztériumok vidékre tervezett költöztetése miatt.

A kérelmező képviselők a közgyűlés májusi és júniusi munkatervében szereplő ügyek megtárgyalását is javasolják. A Tarlós István főpolgármester által jegyzett meghívóban az olvasható, hogy a közgyűlés összehívását indítványozó képviselők az indítványban napirendet nem jelöltek meg, írásbeli előterjesztést nem nyújtottak be. Az indítványban szerepelő első két témakör - törvénymódosítás, fővárosi gazdasági társaságok állami kézbe vétele - nem tartozik önkormányzati jogkörbe, a közgyűlésnek kompetenciája nincsen. Az indítvány alaki és tartalmi hiányosságai miatt elvileg nem alkalmas közgyűlési tárgyalásra - olvasható a dokumentumban.

Tarlós István ugyanakkor tájékoztat arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülését jövő hétfőre hívja össze. Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakcióvezetője június 11-ei budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: nyílt háborút folytat Budapest ellen az Orbán-kormány, a módosított önkormányzati választási rendszer választási csalással ér fel. Tüttő Kata, az MSZP fővárosi frakcióvezető-helyettese pedig akkor azt közölte: indítványt nyújtanak be, hogy Tarlós István főpolgármester hívjon össze rendkívüli közgyűlést.

A parlament június 10-én fogadta el az önkormányzati választási rendszer módosítását: ennek alapján átalakul a Fővárosi Közgyűlés, amelynek a következő ciklusban már a főpolgármester mellett a 23 kerületi polgármester és 9 listás képviselő lesz a tagja. A listáról a kerületek lélekszáma alapján súlyozva osztják ki a mandátumokat.

Szerző